Nyt til selvstændige om kompensationsordninger i forbindelse med covid-19

 I

I juni måned er en række af hjælpepakkerne for selvstændige blevet justeret. Den ny aftale indeholder også bestemmelser om selvstændiges ret til dagpenge samt øvrige bestemmelser, der kan være relevante for selvstændige psykologer.

Hovedelementerne i aftalen er:

  • Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. udfases ved, at ordningerne forlænges med en måned til og med den 8. august. Vær opmærksom på, at kompensationsgraden tidligere er blevet justeret op til 90 %. Hvis du tidligere har søgt ordningen under andre vilkår, skal du ansøge igen.
  • Selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab under visse betingelser. Derudover lempes anciennitetskriteriet for a-kassemedlemmer for selvstændigt erhvervsdrivende, der allerede er a-kassemedlemmer, men som endnu ikke opfylder anciennitetskriteriet.
  • Lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms. Det kan du læse mere om, herunder også regler vedrørende ændringer i forhold til betaling af lønsumsafgift, hos SKAT.
  • En forlængelse af den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) ved arbejdsfordelinger eller hjemsendelser frem til og med 31. august.

Du finder aftalen på Finansministeriets hjemmeside.  Her kan du også læse mere om de forskellige kompensationsordninger, herunder information om betingelser og vejledninger i forbindelse med ansøgning eller genansøgning, på virksomhedsguiden.dk.

Vær også opmærksom på, at lønkompensationsordningen (hvis du har ansatte) er forlænget frem til den 29. august samt at selvstændige fortsat har mulighed for udvidet refusion eller sygedagpenge som følge af covid-19. Disse tiltag kan du også læse mere om på virksomhedsguiden.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge