Nyt til selvstændige psykologer om situationen med corona-smitte i Dk

 I

Nyt til selvstændige psykologer om situationen med corona-smitte i Danmark

Her kan du læse om

– Økonomiske udfordringer for selvstændige psykologer

– Opfordring fra Dansk Psykolog Forening til netværksvirksomheder og forsikringsbranchen

– Folketinget behandler ændringsforslag til sygedagpengeloven

Dansk Psykolog Forening informerer løbende til selvstændige psykologer i forbindelse med situationen med corona-smitte. Du finder de tidligere nyheder, Dansk Psykolog Forening har sendt om corona-smitte her på nyhedssiden.

Du er også velkommen til ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål:

Mail: dp@dp.dk

Telefon: 35 26 99 55

Økonomiske udfordringer for selvstændige psykologer
Mange selvstændige psykologer har allerede oplevet afbud fra klienter og aflysning af andre typer af opgaver som følge af corona-smitte.

Regeringen præsenterer løbende økonomiske tiltag, der skal hjælpe både virksomheder og lønmodtagere. Regeringens hidtidige indsatser adresserer indtil videre ikke de særlige problemstillinger, som gør sig gældende blandt de helt små virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og freelancere, der står til at miste en stor del af deres indtjening.

Dansk Psykolog Forening arbejder både selv og sammen med andre aktører på løsninger, der kan hjælpe denne gruppe økonomisk, heriblandt også de selvstændige psykologer. Situationen kalder på kreative løsninger, og vi ved positivt, at der arbejdes på en hjælpepakke.

Vi håber det snart er muligt at præsentere jer for en løsning og holder jer løbende orienteret via nyhedsmail.

Opfordring fra Dansk Psykolog Forening til netværksvirksomheder og forsikringsbranchen
Rigtig mange selvstændige psykologer samarbejder med netværksvirksomheder om at behandle klienter med en privat sundhedsforsikring/sundhedsordning. Dansk Psykolog Forening har d. 13. marts 2020 sendt en henvendelse til de største netværksvirksomheder på markedet for sundhedsforsikringer/sundhedsordninger med følgende to opfordringer i forbindelse med situationen med corona-smitte i Danmark:

1. Netværksvirksomheder bør give psykologerne i deres netværk fleksibilitet til at gennemføre video- og telefoniske konsultationer i de tilfælde, hvor psykologen vurderer, det er fagligt relevant. Vi har i samme ombæring orienteret dem om den midlertidige tillægsaftale på den offentlige ordning om video- og telefoniske konsultationer.

2. Netværksvirksomhederne bør overveje en model for økonomisk kompensation af psykologerne i deres netværk i forbindelse med de afbud fra klienter gennem samarbejdet i denne særlige situation. På den måde mener vi, de kan tage ansvar for, at de økonomiske konsekvenser som følge af corona-smitte ikke bliver alt for store for de selvstændige psykologer.

Vi har desuden sendt en henvendelse til forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension med opfordring til, at forsikringsselskaberne udviser en fleksibilitet overfor forsikringskunder, så de i denne særlige situation får mulighed for at få psykologisk konsultation via video eller telefon, såfremt psykologen finder det fagligt relevant på trods af eventuelle begrænsninger i deres forsikringsbetingelser.

Folketinget behandler ændringsforslag til sygedagpengeloven
En selvstændig erhvervsdrivende har under normale omstændigheder ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom. Pga. situation med corona-smitte, har Beskæftigelsesministeren d. 13. marts 2020 fremsat ændringsforslag til sygedagpengeloven.

Hvis ændringsforslaget vedtages som fremsat, får en selvstændig erhvervsdrivende, som i øvrigt opfylder lovens betingelser, også ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, hvis den selvstændiges uarbejdsdygtighed skyldes covid-19.

Det følger også af ændringsforslaget, at den selvstændige får ret til at få sygedagpenge for perioden, hvor den pågældende ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. Det vil være op til myndighederne at udmønte den formulering konkret.

Dansk Psykolog Forening følger Folketingets behandling af forslaget og informerer igen, når det er færdigbehandlet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge