Nyt til selvstændige psykologer: Revideret notat fra Sundhedsstyrelsen og ny app til VideoPsykolog

 I

Her kan du læse om:

  • Retningslinjer for psykologpraksis i store træk de samme trods igangværende genåbning af Danmark
  • Ny app til VideoPsykolog
  • Adgang til EFPA webinarer om COVID-19

Retningslinjer for psykologpraksis i store træk de samme trods igangværende genåbning af Danmark
Regeringen og alle Folketingets partier indgik sidste uge aftale om en samlet plan for genåbningen af Danmark. En genåbning, der kommer til at forløbe i en række faser.

I takt med, at stadig flere dele af samfundet genåbnes, kan der opstå forventninger hos nogen klienter om, at der også i større grad åbnes for fysisk adgang til psykologpraksis. Planen for genåbning har dog ikke direkte betydning for psykologpraksis, og det er vigtigt at være opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i praksissektoren i store træk er de samme, som før aftalen om genåbningen af Danmark.

Sundhedsstyrelsens har 4. maj revideret deres notat ”Håndtering af Covid-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren, fraset almen praksis, speciallægepraksis og den private tandpleje”. Som sagt er retningslinjerne for psykologpraksis i store træk de samme, og der er kun tale om mindre ændringer.

Notatet beskriver således fortsat, at alle konsultationer på psykologområdet som udgangspunkt skal tilbydes, men at behandlingen optimalt sker som telefon- eller videokonsultation. Den enkelte psykolog skal derfor fortsat, med udgangspunkt i notatets retningslinjer samt i dennes egen konkrete situation (f.eks. helbredstilstand, klinikforhold og kontakt til særligt udsatte), selv vurdere, om behandlingen skal foregå ved fremmøde eller pr. video eller telefon.

Vi har tidligere informeret om notatet her. Du kan finde det nye notat her.

De få ændringer, der er kommet 4. maj, er på detaljeniveau. De mest relevante ændringer er:

  • Gruppeaktiviteter skal fortsat som udgangspunkt ikke gennemføres. Hvis det ikke er muligt at konvertere forløbet til individuelle forløb, kan indsatser gennemføres med max ti personer. Gruppeaktiviteter skal tilrettelægges under hensyntagen til minimering af risikoen for smitteoverførsel, herunder skal der være minimum 2 meter mellem deltagerne. Rengøring skal foretages i henhold til De nationale infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler.
  • Hvis der er kapacitetsudfordringer i praksis, kan dette medføre, at der skal foretages en vurdering, så det sikres, at borgere med størst behov prioriteres først.

Vi følger situationen tæt og informerer jer, hvis der kommer nye retningslinjer eller andre ændringer med betydning for psykologpraksis.

Ny app til VideoPsykolog tilgængelig fra 12. maj
Tirsdag d. 12. maj 2020 lancerer Sundhed.dk app’en VideoKonsultation. App’en kan anvendes af klienter til at få behandling via video hos psykologer, der bruger løsningen VideoPsykolog.

Siden VideoPsykolog blev lanceret 6. april, har det ikke været muligt at anvende den på mobil og tablet. Dansk Psykolog Forening har opfordret til, at det blev muligt for såvel psykologer og klienter at anvende løsningen på mobil og tablet. Med den nye app VideoKonsultation bliver det muligt for klienter.

Adgang til EFPA-webinarer om COVID-19
Den europæiske sammenslutning af psykologforeninger, EFPA, afholdt i slutningen af april tre webinarer om COVID-19. Videooptagelser og PowerPoint-slides fra de tre webinarer er nu tilgængelige på EFPAs hjemmeside.

 

 

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge