Nyt udvalg og taskforce skal løfte psykiatrien

 I

Dansk Psykolog Forening får plads i nyt tværfagligt udvalg, der skal rådgive Sundhedsstyrelsen. Det skriver Altinget i dag.

Regeringen opretter som på kræft- og hjerteområdet en taskforce, der skal overvåge behandlingen i psykiatrien. Der nedsættes også et tværfagligt rådgivende psykiatriudvalg for Sundhedsstyrelsen.

Psykiatrien handler om andet end mursten og sengepladser, siger sundhedsminister Nick Hækkerup til Altinget.
– Det handler i høj grad også om styring og samarbejde på tværs af de mange aktører, som arbejder med eller i psykiatrien. Derfor har vi nedsat en ny taskforce og et nyt udvalg med repræsentanter for de relevante myndigheder, de faglige miljøer og patienterne.

”Udvalg for Psykatri” skal, udover at følge udviklingen i den psykiatriske behandling, komme med anbefalinger til forbedringer og til løsninger på de problemer, der er på området. Udvalget bliver bredt sammensat. Fra myndighedernes side kommer der embedsmænd fra Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og regionerne og kommunerne. Flere patientforeninger og faglige selskaber som Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Sygeplejeselskab og Dansk Psykolog Forening får plads i udvalget.

Nick Hækkerup tror, at tror, at de nye styringsredskaber ligesom det er sket på kræft og hjerteområdet kan være med til at give indsatsen for mennesker med sindslidelser et ”tiltrængt løft”.
Task Force for Psykiatriområdet bliver udelukkende bemandet med embedsmænd fra de relevante ministerier, styrelser, de enkelte regioner, Danske Regioner og KL.

Regeringen lancerer sin handlingsplan for psykiatrien i midten af maj.

Altinget, 9. maj 2014

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge