Øget aktivitet i praksis-sektoren og åbning af VideoPsykolog for klienter med navnebeskyttelse

 I

Her kan selvstændige psykologer læse nyt om:

  • Gradvis øget aktivitet i praksissektoren
  • Åbning af VideoPsykolog for klienter med navnebeskyttelse

Gradvis øget aktivitet i praksissektoren

Kommunikationen omkring genåbningen af de liberale erhverv har på det seneste givet et uklart billede af, hvilke forhold der konkret er gældende for de enkelte områder, herunder psykologer.

Sundhedsstyrelsen har nu udarbejdet et notat om Omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren. Notatet erstatter deres tidligere udsendte skrivelse vedrørende omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet, som vi informerede om den 14. april.

Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens nye notat er, at en gradvis øget aktivitet frem mod vanligt niveau i praksissektoren fortsat skal hvile på et dobbelt hensyn til både generelt at reducere smittespredning i samfundet, og mere konkret at reducere smitterisiko for den enkelte patient og sundhedspersonalet. Et andet centralt hensyn er, at der foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af patientens behov for behandling mv.

Notatet beskriver en række forhold, du som psykolog skal overveje i forbindelse med den gradvise tilbagevenden til vanlig aktivitet, herunder særligt:

  • Relevante kriterier i forhold til den faglige vurdering af klientens behov for behandling
  • Tiltag til at forebygge og reducere smitterisiko
  • Håndtering af borgere med COVID-19 eller mistanke om COVID-19
  • Smittereducerende tiltag ved hjemmebesøg
  • Retningslinjer for anvendelse af værnemidler

I forhold til psykologer beskriver notatet, at alle konsultationer som udgangspunkt skal tilbydes, men at behandlingen optimalt sker som telefon- eller videokonsultation. Du skal derfor, med udgangspunkt i notatets retningslinjer samt i din egen konkrete situation (f.eks. helbredstilstand, klinikforhold og kontakt til særligt udsatte) selv vurdere, om behandlingen skal foregå ved fremmøde eller pr. video eller telefon.

VideoPsykolog åbner for klienter med navnebeskyttelse
Dansk Psykolog Forening har erfaret, at det i starten ikke har været muligt for klienten at anvende VideoPsykolog, hvis klienten havde navne- og adressebeskyttelse. Dette har vi fået rettet, så klienter med navne- og adressebeskyttelse nu kan anvende VideoPsykolog. Hvis klienten har navne- og adressebeskyttelse, vil klientens navn fremgå som ”Pseudonym”. Vær opmærksom på at klienter med navne- og adressebeskyttelse også skal identificere sig med forevisning af gyldigt sundhedskort.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge