OK 18: De offentlige overenskomstforhandlinger er sat på pause

 I

Overenskomstforhandlingerne er udskudt, indtil der kommer gang i lærernes forhandling om arbejdstid. Det er alle offentlige lønmodtagerforeninger enige om. Ny dato afventes.

Torsdag d. 11. januar 2018 kl. 9.00 var Dansk Psykolog Forening med formand Eva Secher Mathiasen klar til at indlede de offentlige overenskomstforhandlinger på statens område på det første forhandlingsmøde med moderniseringsstyrelsen.

Men forhandlingerne blev aflyst, fordi alle offentlige lønmodtagerorganisationer har aftalt først at starte forhandlinger, når Danmarks Lærerforening har haft en reel og fair chance for at få forhandlet aftaler hjem, der kan afløse det lovindgreb, der kom i 2013 efter deres lockout.

– De forhandlinger er i gang, men ikke nok til, at vi har besluttet at gå i gang i nu. Derfor er vores forhandlinger indtil videre udskudt, og vi venter nu på en ny dato, fortæller chefkonsulent Niels Kjeldsen.

Autorisationsforløb og tillæg til universitetsansatte
DP skulle have forhandlet krav i staten om autorisationstillæg til alle autoriserede psykologer, at psykologer der arbejder udenfor normal arbejdstid skal honoreres for det, at der skal laves en plan for autorisationsforløb, så man opnår autorisation og dermed sikrer kompetencer efter endt autorisation. Det sidste forslag på statens område er et tillæg til alle på universiteterne med mindst 3 års klinisk erfaring.

Næste gang DP skal til forhandlingsbordet handler det om det kommunale område. Det foregår tirsdag den 16. januar 2018 kl. 9:00 i KL-Huset. Niels Kjeldsen håber, at det bliver muligt at få hul på forhandlingerne der.

– Hvis vi ikke snart kommer i gang, kan vi få svært ved at blive færdig til tiden, og tid er vigtigt for at vi kan undgå en konflikt. Vi håber derfor, at arbejdsgiverne tager lærernes forhandlinger alvorligt og bliver klar til, at vi kan få forhandlet nogle gode aftaler hjem, der sikrer de offentligt ansatte en fremtidig lønudvikling, der matcher den private lønudvikling, vi ser i disse år, siger Niels Kjeldsen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge