OK18 endte i et storebededagsforlig. Nu skal medlemmerne stemme om det

 I

Ledige og offentligt ansatte psykologer skal stemme om det storebededagsforlig, som slaget om OK18 endte i den 27. april. Siger et flertal af alle akademikere ”ja”, er der nye overenskomster i stat, regioner og kommuner

På store bededag den 27. april faldt de sidste aftaler på plads mellem de offentlige arbejdsgivere og de samlede offentlige lønmodtagere. Dermed ser det ikke ud til, at der kommer konflikt i denne omgang.

Der forhandles stadig om de sidste hjørner i aftalerne, for i det aftalte forlig fik forhandlerne kun de store linjer på plads. De små detaljer arbejder man stadig på.

Afstemning hver for sig og sammen
Med forliget har Dansk Psykolog Forening indgået aftale om overenskomster med staten, kommunerne og regionerne. Men aftalerne er ikke på plads, før medlemmerne har stemt dem hjem.

Da det er fælles akademiske aftaler, kommer der en fælles afstemning på hele det akademiske område. Med et flertal af “Ja-sigere” blandt alle akademikere, har vi tre nye overenskomster.

Praktisk foregår det sådan, at hver akademisk organisation stemmer for sig, hvorefter resultaterne af hver afstemning meldes ind til den fælles AC-afstemning.

Offentligt ansatte og ledige kan stemme
Alle offentligt ansatte medlemmer samt ledige medlemmer har stemmeret. Medlemmer, der har bijob i den offentlige sektor, vil ikke skulle stemme, da de jo typisk er tilknyttet enten den private eller selvstændige sektion.

Anbefaling om ja eller nej
Tirsdag den 8. maj mødes bestyrelsen i Akademikerne. Her vil alle organisationer drøfte aftalerne og beslutte, om de skal anbefale medlemsorganisationerne at anbefale deres medlemmet at stemme “Ja” eller “Nej” ved de individuelle afstemninger.

Mandag den 14. maj mødes bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening. Her vil bestyrelsen godkende urafstemningsmaterialet og anbefale psykologerne at stemme enten “Ja” eller “Nej”.

Herefter vil materialet blive tilgængeligt på hjemmesiden.

Urafstemning 15. maj – 25. maj 2018
Afstemningsmaterialet udsendes tirsdag den 15. maj, og samtidig åbnes der for den elektroniske urafstemning på hjemmesiden.

Afstemningen løber frem til fredag den 25. maj kl. 12.00. Herefter gør Akademikerne resultatet op, og mandag den 28. maj har vi det samlede resultat og får dermed besked på, om vi har 3 nye overenskomster.

Resultatet må tidligt offentliggøres den 4. juni. Forhandlingsfællesskabets bestyrelse tager endeligt stilling til, om resultatet er godkendt den onsdag den 6. juni 2018. Herefter udsendes resultatet med Psykologernes Nyhedsbrev.

Et nej giver konflikt fra 11. juni
Hvis det bliver et “Ja”, gælder de nye overenskomster fra den 1. april 2018. Bliver det et “Nej”, er der konflikt fra den 11. juni, hvilket betyder, at der både er strejke og lockout fra denne dato.

Et ja giver lønstigning pr. 1. april 2018
Den første lønstigning gælder pr. 1. april 2018, og når medlemmerne har godkendt resultatet, kan den første lønstigning komme til udbetaling – sandsynligvis med lønnen i juni eller juli.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge