OK18: Vær beredt på konflikt. Også hvis du er privatansat eller privatpraktiserende

 I

Meget tyder på, at de offentlige overenskomstforhandlinger kan ende i konflikt. En konflikt vil også ramme privatansatte og privatpraktiserende med bijob i det offentlige. Chefkonsulent i Dansk Psykolog Forening Niels Kjeldsen opfordrer medlemmerne til at være beredt.

Kort før jul udveksler fagforeningerne krav med de offentlige arbejdsgivere i kommuner, regioner og staten. Vurderingen er lige nu, ifølge chefkonsulent i Dansk Psykolog Forening, Niels Kjeldsen, at det denne gang bliver svært at nå hinanden, og at der kan være en konflikt på vej.

– Der har igennem de sidste mange år desværre været et tiltagende problematisk forhandlingsklima mellem os i fagforeningerne og de offentlige arbejdsgivere.
Uenighederne er mange og har stået på gennem længere tid. Lærerkonflikten med lockouten fyldte ved OK13, og ved OK15 endte forhandlingsforløbet, der foregik uden tillid og med beskyldninger om manipulerende regnemetoder, med privatlønsværnet, der begrænser lønstigningerne i det offentlige.
Her ved OK18 er uenigheden så igen optrappet med meldinger omkring den betalte frokostpause, som de offentlige arbejdsgivere antyder ikke er en overenskomstmæssig rettighed, siger Niels Kjeldsen.
Alle fagforeninger på statens område er derfor enige om, at nu er det nok, men det er for tidligt at sige, om uenighederne vil ende i en konflikt, og om den i så fald vil brede sig til det kommunale og regionale område.

– Alle erfarne forhandlere peger på, at det ser rigtig svært ud. Og for at gøre ondt værre, har regeringen inden jul varslet udflytning af rigtig mange statslige arbejdspladser til provinsen, mens kommuner og regioner oplever besparelser og udfordringer, som f.eks. at man sløjfer fridage ved at opsige lokale kutymer. Det at være offentligt ansat er blevet en presset oplevelse, siger Niels Kjeldsen.

– Og det værste er, at hvor vi gerne vil forhandle med arbejdsgiverne om, hvordan vi igen får gang i den lokale løndannelse, autorisationstillæg, specialisttillæg eller mere fokus på specialpsykologer, så kommer vi i stedet til at kæmpe for at bevare noget, som vi allerede har.

Bliv klar til konflikt
Niels Kjeldsen mener derfor, at det er vigtigt at få vendt fokus ved forhandlingerne, men samtidig at gøre sig klar til en eventuel konflikt.

– En måde at blive klar til konflikt på er, at vi drøfter emnet på arbejdspladserne. Derfor holder vi lige nu medlemsmøder i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Vi sender derudover løbende OK18 nyhedsbreve ud til alle offentligt ansatte. Vær derfor opmærksom på, om du står rigtigt registreret i MitDP. Tjek om dine oplysninger er rigtige hos os og snak gerne med dine kollegaer, om de er rigtigt registreret. Har de fx ikke fået dette nyhedsbrev, mangler vi deres email-adresse.

Kun medlemmer er sikret under konflikt
Man skal også være opmærksom på, at psykologer, der ikke er medlemmer af Dansk Psykolog Forening ikke er sikret under en konflikt. For medlemmer gælder det, at lønnen stopper, hvis der kommer strejke eller lockout, og så vil de i stedet modtage konfliktunderstøttelse fra Dansk Psykolog Forening. Ikke medlemmer får ingenting, og man kan heller ikke få dagpenge fra A-kassen under en konflikt. Prik derfor dine kollegaer på skulderen, og hør om de er medlemmer. Sidste frist for indmeldelse er 31. december, da man først kan få konfliktunderstøttelse efter tre måneders medlemskab og konflikt kan starte 1. april 2018.

En konflikt rammer også privatansatte og privatpraktiserende med bijob i det offentlige
En eventuel konflikt omfatter alle psykologer ansat i det offentlige. En konflikt i den offentlige sektor ved OK18 vil derfor også ramme privatansatte og privatpraktiserende psykologer med bijob i den offentlige sektor, hvad enten du er lønnet på timebasis eller du er på månedsløn med lavt timetal. Bliver du omfattet af en konflikt, vil du kunne få konfliktunderstøttelse for de timer, du sendes i konflikt. Konfliktunderstøttelsen vil dække hele det løntræk, du får.

Vær opmærksom på, at for at en eventuel konflikt kan planlægges og du kan få understøttelse, så skal du registrere dit bijob i MitDP. Det er vigtigt! Ikke mindst, hvis vi skal til at vælge områder ud, der sendes i konflikt. Så skal vi have et overblik over, hvor mange psykologer der arbejder hvert sted.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge