OK21 – aftalerne for regioner og kommuner er nu i hus

 I

Efter lange forhandlinger i weekenden blev der landet et forlig for akademikerne i kommunerne. Det regionale forlig for akademikerne blev lukket i slutningen af sidste uge.

Aftalen skal ses sammen med forliget fra forrige weekend mellem Forhandlingsfællesskabet, Regionerne og KL, som sikrede en lønudvikling på 5,02 pct. over en 3-årig periode. For både regioner og kommuner er der tale om en smal aftale.

Derudover er der bl.a. opnået forbedrede forhold for løn og pension, for seniorer, bachelorer og på chefområdet. Parterne har på begge områder også aftalt at etablere en kompetencefond, så psykologer og andre akademikere har mulighed for at søge midler til efter- og videreuddannelse.

Løn
Små forhøjelser af trin 7 og 8 samt af basislønnen til special- og chefkonsulenter med: Trin 7: 1.441 kr. Trin 8: 1.538 kr. samt Specialkonsulenter 1.930 kr. og Chefkonsulenter 2.076 kr. Beløbene er i aktuelt niveau. Det er årlige stigninger, som du vil få første gang med aprillønnen 2022.

Derudover stiger chefpsykologer og ledende psykologer også i løn i kommunerne.

På det regionale område er der små forhøjelser af trin 7 og 8 samt af basislønnen til special- og chefkonsulenter med:  Trin 7: 909 kr., Trin 8: 967 kr. For Specialkonsulenter 1.219 kr. og Chefkonsulenter 1.306 kr. Beløbene er i 2018-niveau. Det er årlige stigninger, som du vil få første gang med aprillønnen 2022.

Bachelor
Både på det kommunale og regionale område vil bachelorer fremover slutte på trin 6 i stedet for på trin 5, som i dag.

Seniorbonus
For regionalt ansatte psykologer over 62 år betyder den nye aftale, at de kan se frem til en ny seniorbonus. Den er på 0,8% af den sædvanlige årsløn fra kalenderåret efter, de er fyldt 62 år. Seniorbonussen kan veksles til 2 betalte fridage, ekstraordinær pensionsindbetaling eller selvvalgt kompetenceudviklingsforløb efter medarbejderens valg.

Forhøjelse pension
Med virkning fra 1. april 2022 forhøjes pensionsprocenten for akademikere ansat i regioner m.v. fra 18,46 procent til 18,58 procent. For kommuner forhøjes pensionsprocenten fra 18,63 % til 18,78 % ligeledes fra 1. april 2022. Pensionsforhøjelsen er omfattet af bestemmelsen om frit valg.

Kompetencefond
Der bliver oprettet en kompetencefond både på det kommunale og regionale område, hvorfra der kan søges om midler til individuel kompetenceudvikling. Akademikerne indtræder i hhv. den kommunale og den regionale kompetencefond fra 1. april 2021. Der kan søges om midler fra fonden fra 1. april 2022.

Udvidelse af sorgorlov med løn
Regionale og kommunale ansatte, der mister et barn, får med den nye aftale forlænges retten til orlov med løn fra 14 uger indtil 26 uger efter barnets død. Retten til lønnet orlov gælder for medarbejdere, der får et dødfødt barn eller mister et barn under 18 år, også hvis de er adoptivforældre. Sorgorloven inkluderer desuden medarbejdere, der får et barn bortadopteret inden 32. uge efter fødslen – her vil der være ret til 14 ugers sorgorlov med løn.

Psykisk arbejdsmiljø
Ønsket om at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på regionale og kommunale arbejdspladser afspejles også i den nye overenskomst. Her har parterne afsat penge til at fortsætte indsatsen med at uddanne ledere inden for psykisk arbejdsmiljø. Den frivillige lederuddannelse blev indgået på statens område i OK-18 (se www.flipa.dk).

Ingen vagtaftaler på det regionale område
Dansk Psykolog Forening gik til forhandling med et ønske og krav om at få lavet arbejdstidsaftaler for at vilkårene for arbejde på ubekvemme arbejdstidspunkter eller – for specialpsykologernes vedkommende – at gå i vagt. Kravet blev desværre ikke imødekommet af regionerne, idet parterne var meget langt væk fra hinanden i forhold til vilkårene.

Den nye kommune og regionale overenskomst træder i kraft 1. april 2021. Bemærk at en del af aftalerne først træder i kraft i løbet af overenskomstperioden.

 

Læs aftalen for kommuner i sin fulde ordlyd her. 

Læs aftalen for regioner i sin fulde ordlyd her.


Den videre proces
OK21-resultatet kommer til urafstemning blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer fra den 29. marts – 12. april 2021. Her vil du få et link til afstemningen samt en teknisk gennemgang af overenskomstresultaterne, så du kan orientere dig grundigt i, hvad den nye overenskomst indeholder.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge