OK21: Lønnen er sikret for psykologer ansat i staten

 I

Selvom Danmark befinder sig midt i en samfundskrise, hvor økonomien er udfordret, kommer statsansatte psykologer ikke til at gå ned i løn i de kommende tre år. Alle akademikere i staten kan se frem til generelle lønforbedringer på 4,42 procent over tre år.

Det er resultatet af en ny overenskomst mellem staten og Akademikerne, som Dansk Psykolog Forening er en del af, der efter lange forhandlinger faldt på plads sent lørdag aften.

I en usikker økonomisk tid sikrer aftalen en ansvarlig og balanceret lønudvikling, som følger det private arbejdsmarked. Her har Dansk Psykolog Forening og Akademikerne kæmpet for, at de statsansatte ikke skulle gå ned i løn, selvom der lige nu er stor usikkerhed om Danmarks økonomiske fremtid – samtidig med at lønudviklingen selvfølgelig skal ligge på et ansvarligt og rimeligt niveau i den nuværende samfundskritiske situation.

Derudover er der bl.a. opnået forbedrede forhold for seniorer, unge nyansatte, ansatte på universiteterne og på chefområdet. Parterne har også aftalt at videreføre den statslige kompetencefond, så psykologer og andre akademikere fortsat har mulighed for at søge midler til efter- og videreuddannelse.

 

Seniorbonus

For psykologer over 62 år betyder den nye aftale, at de kan se frem til en ny seniorbonus. Den skal gøre det mere attraktivt for medarbejdere at blive flere år på arbejdsmarkedet og giver ret til at få to ekstra fridage om året eller at få udbetalt det tilsvarende beløb i løn, alt efter hvad den enkelte medarbejder selv ønsker. Den nye seniorbonus er på 0,8 pct. af den samlede årlige løn.

 

Forhøjelse af lektortillæg

I den nye aftale afskaffes den midlertidige Professor MSO-ordning, som oprindeligt blev oprettet, fordi der var mangel på professorater på universiteterne. I stedet forhøjes lektortillægget med cirka 2.700 kr. om året.

Lektorer i forfremmelsesprogrammer får desuden et pensionsgivende tillæg på 50.000 kr. om året.

Psykologer, der er ansat i tidsbegrænsede forskningsrelaterede ansættelser på universitetsområdet, får derudover forbedrede barselsregler. De indebærer, at den tidsbegrænsede ansættelse forlænges, når der er barselsrelateret fravær i ansættelsesperioden.

 

Chefer og nyansatte

For de nyansatte psykologer i staten etableres introduktionsforløb, så unge og nyuddannede får en bedre og tryggere start på deres karriere.

Også på chefområdet i staten er der forbedringer: Fra 1. april forhøjes grundlønnen for chefstillinger i gruppe 1.

 

Ny rettighed: Sorgorlov med løn

Statsansatte, der mister et barn, får med den nye aftale ret til orlov med løn i indtil 26 uger efter barnets død. Retten til lønnet orlov gælder for medarbejdere, der får et dødfødt barn eller mister et barn under 18 år, også hvis de er adoptivforældre. Sorgorloven inkluderer desuden medarbejdere, der får et barn bortadopteret inden 32. uge efter fødslen – her vil der være ret til 14 ugers sorgorlov med løn.

 

Psykisk arbejdsmiljø

Ønsket om at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på statens arbejdspladser afspejles også i den nye overenskomst. Her har parterne afsat penge til at fortsætte indsatsen med at uddanne ledere inden for psykisk arbejdsmiljø.

 

Ingen fritvalgsordning

Dansk Psykolog Forening og Akademikerne gik til forhandlingerne med staten med et stærkt ønske og krav om at få etableret en fritvalgsordning. Den skulle sikre, at psykologer og andre ansatte i staten i fremtiden selv kunne bestemme, om de ville have en andel af deres løn udbetalt som løn, pension, ekstra ferie eller omsorgsdage – en model, de privatansatte allerede har. Kravet blev desværre ikke imødekommet af staten, der mente, at staten i så fald ville få problemer med arbejdsudbuddet.

Den nye statslige overenskomst træder i kraft 1. april 2021.

 

Læs aftalen i sin fulde ordlyd her:

 

Bilag til aftalen kan læses her.

 

 

 

 

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge

børnene førstbørnene først