OK21: Bestyrelsen anbefaler et JA

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2021-2024 vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA:

Bestyrelsen har besluttet at anbefale, at I stemmer JA til resultatet af de offentlige overenskomstforhandlinger 2021.

Vi anbefaler et ”JA”, fordi vores hovedkrav omkring sikring af reallønnen og udvikling af denne er lykkedes.

Overenskomstforhandlingerne 2021 har stået i skyggen af COVID19, og Danmarks økonomiske situation har været usikker. Alligevel synes vi, vi har formået at forhandle en økonomisk ramme hjem, som vi kan være tilfredse med.

Prisen for de centrale aftaler var, at vi desværre ikke kunne komme igennem med organisationsaftaler om løntillæg eller nye regler, der regulerer de vilkår, I som psykologer arbejder under.

Vi fik derfor ikke løst de udfordringer, vi har vedr. arbejdstid i forhold til bl.a. specialpsykologer.

Til gengæld har vi nu på både det kommunale og det regionale område fået oprettet kompetencefonde, som det allerede kendes fra det statslige område. Det betyder, at psykologer og andre akademikere ansat i kommuner og regioner fra 1. april 2022 vil kunne søge midler til kompetenceudvikling.

Der er på alle tre områder aftalt en ramme på 6,75 % i perioden, hvoraf mindst 4,42 % er direkte lønstigninger til alle.

Dertil kommer formentlig en yderligere udmøntning i form af reguleringsordningen – det betyder, at udvikler økonomien sig som forventetd kan dette medføre en yderligere lønstigning op til 5,29 % i overenskomstperioden. Der vil i så fald være udsigt til en reallønsfremgang.

I kan her på dp.dk’s OK21-uinvers læse mere om resultatet og om, hvad vi fik og ikke fik igennem. Her finder I også selve aftaleteksterne samt vores hovedorganisation Akademikernes redegørelse for resultatet af OK21.

Samlet anbefaler vi, at I stemmer JA, og vi opfordrer jer meget til at gøre brug af jeres stemme.

 

Med venlig hilsen
Eva Secher Mathiasen
Formand for Dansk Psykolog Forening

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge