OK21: Aftale om det kommunale område

I februar indgik Dansk Psykolog Forening, Akademikerne og de danske kommuner et nyt overenskomstforlig. Forliget sætter rammerne for løn og vilkår for psykologer, der er ansat på det kommunale område i de kommende tre år.

Her kan du få overblik over de vigtigste dele af aftalen, fordybe dig i aftalens detaljer og blive klædt på til at svare ja eller nej til aftalen ved den kommende urafstemning 29. marts – 14. april 2021.

Bestyrelsen anbefaler et JA til aftalen.

Kort og godt om ny OK21-aftale med kommunerne

Hvad betyder den nye aftale for dig? Eva Secher Mathiasen fortæller her om den overordnede politiske ramme for DP’s og kommunernes forlig. Forhandlingskonsulent Kim Rønsholt giver dig indblik i detaljerne.

OK21: Hovedlinjerne (fælles for kommuner, regioner og staten)

 • En 3-årig overenskomstperiode
 • En økonomisk ramme på 6,75%. Rammen består af både generelle lønstigninger, der sikrer reallønnen og penge, der vil blive udmøntet lokalt til de lokale lønforhandlinger.
 • Der er aftalt ret til betalt sorgorlov i indtil 26 uger, hvis man får et dødfødt barn eller mister et barn under 18 år. Dette er en nyskabelse på det statslige område og en forbedring fra 14 til 26 uger på det regionale og kommunale område.
 • Der oprettes kompetencefonde på det kommunale og regionale område, sådan som det allerede kendes fra staten. Der vil kunne søges midler til efteruddannelse via fondene pr. 1. april 2022.

Detaljer i forliget for kommunerne

 • Aftalte generelle lønstigninger 5,02 %
 • Skønnet provenu fra reguleringsordningen 0,27 %
 • Pensionen forhøjes fra 18,63 % til 18,78 % 1. april 2022
 • Der afsættes 25,5 mio. kr. til styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø.
 • Det er aftalt, at såvel den grønne omstilling som udvikling af det digitale arbejdsliv skal have et eftersyn.
 • Slutlønnen på trin 8 forhøjes 1. april 2022 med kr. 1.077,00 i 2000-niveau
 • Lønnen for ledende psykologer forhøjes pr. 1. april 2022 med kr. 1.346,00 i 2000-niveau
 • Lønnen for chefpsykologer forhøjes pr. 1. april 2022 med kr. 1.440,00 i 2000-niveau.
 • Der er aftalt et særligt fokus på nyuddannede via et periodeprojekt, der skal afdække konkret indhold i introforløb med fokus på nyuddannede akademikeres behov.

De generelle lønstigninger udmøntes af 6 omgange over de kommende 3 år.

Den samlede vurdering af den kommunale aftale er, at den primært handler om at sikre lønudviklingen og reallønnen.

DP måtte acceptere, at ønsket om øget fleksibilitet i form af fritvalgsaftaler ikke blev til noget.

Arbejdsgiverne havde hård modstand mod centrale tillæg for hhv. autorisation og specialisttillæg og havde et klart ønske om, at sådanne tillæg forhandles lokalt. Derfor kom vi desværre ikke igennem med krav om disse tillæg på centralt niveau.

Det blev også aftalt, at akademikerne træder ind i den kommunale kompetencefond, så der fra 1. april 2022 kan søges om kr. 30.000 kr. pr. år til kompetencegivende efter- og videreuddannelse og for masteruddannelser op til kr. 50.000 kr. årligt.

 

Læs mere

Se AC-aftalen på det kommunale område her.

Se aftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL her.

Se Forhandlingsfællesskabets pressemeddelelse om aftalen her.

Overblik: Se en kort beskrivelse af aftalens hovedelementer her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge