OK21: Aftale om det regionale område

I februar indgik Dansk Psykolog Forening, Akademikerne og de danske regioner et nyt overenskomstforlig. Forliget sætter rammerne for løn og vilkår for psykologer, der er ansat på det regionale område i de kommende tre år.

Her kan du få overblik over de vigtigste dele af aftalen, fordybe dig i aftalens detaljer og blive klædt på til at svare ja eller nej til aftalen ved den kommende urafstemning 29. marts – 14. april 2021.

Bestyrelsen anbefaler et JA til aftalen.

Kort og godt om ny OK21-aftale med regionerne

Hvad betyder den nye aftale for dig? Eva Secher Mathiasen fortæller her om den overordnede politiske ramme for DP’s og regionernes forlig. Forhandlingskonsulent Kim Rønsholt giver dig indblik i detaljerne.

OK21: Hovedlinjerne (fælles for kommuner, regioner og staten)

 • En 3-årig overenskomstperiode
 • En økonomisk ramme på 6,75%. Rammen består af både generelle lønstigninger, der sikrer reallønnen og penge, der vil blive udmøntet lokalt til de lokale lønforhandlinger.
 • Der er aftalt ret til betalt sorgorlov i indtil 26 uger, hvis man får et dødfødt barn eller mister et barn under 18 år. Dette er en nyskabelse på det statslige område og en forbedring fra 14 til 26 uger på det regionale og kommunale område.
 • Der oprettes kompetencefonde på det kommunale og regionale område, sådan som det allerede kendes fra staten. Der vil kunne søges midler til efteruddannelse via fondene pr. 1. april 2022.

Detaljer i forliget for regionerne

 • Aftalte generelle lønstigninger 5,02 %
 • Skønnet provenu fra reguleringsordningen -0,19 %
 • Pensionen forhøjes fra 18,46 % til 18,58 % 1. april 2022
 • Det er aftalt at udvikle to uddannelser vedr. det psykiske arbejdsmiljø for hhv. ledere og for TRIO (ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter).
 • Det er aftalt, at såvel den grønne omstilling som udvikling af det digitale arbejdsliv skal have et eftersyn.
 • Slutlønnen på trin 8 forhøjes pr. 1. april 2022 med kr. 967,00 i 2018-niveau
 • Lønnen for specialkonsulenter forhøjes pr. 1. april 2022 med 1.219 kr. i 2018-niveau
 • Lønnen for chefkonsulenter forhøjes pr. 1. april 2022 med 1.306 kr. i 2018-niveau.
 • Der er aftalt ret til seniorbonus på 0,8 % af årslønnen. Bonussen kan konverteres til to ekstra fridage pr. år. Ordningen træder i kraft pr. 1. januar 2023.
 • Der er aftalt et særligt fokus på nyuddannede via et periodeprojekt, der skal afdække konkret indhold i introforløb med fokus på nyuddannede akademikeres behov.

 

De generelle lønstigninger udmøntes ad 5 omgange over de kommende 3 år.

Den samlede vurdering af den regionale aftale er, at den primært handler om at sikre lønudviklingen og reallønnen. DP har samtidig måttet acceptere, at ønsket om øget fleksibilitet i form af fritvalgsaftaler ikke blev til noget.

Arbejdsgiverne havde hård modstand mod centrale tillæg for hhv. autorisation og specialisttillæg og havde et klart ønske om at sådanne tillæg forhandles lokalt. Derfor kom vi desværre ikke igennem med krav om disse tillæg på centralt niveau

Der var også et ønske om, at der blev indgået vagtaftale for bl.a. psykologer i psykiatrien. Arbejdsgiver var meget tilbageholdende med at ville drøfte værns- og varslingsbestemmelser for en sådan aftale, hvorfor det ikke var muligt at lande en tilfredsstillende aftale.

Spørgsmålet om vagt til psykologer skal derfor fortsat aftales lokalt.

Det blev aftalt, at akademikerne træder ind i den regionale kompetencefond, således at der fra den 1. april 2022 kan søges om 30.000 kr. pr. år til kompetencegivende efter- og videreuddannelse og for masteruddannelser op til 50.000 kr. årligt.

 

Læs mere

Se aftalen for akademikere, der arbejder i regionerne her.

Se aftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og RLTN her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge