OK21: Aftale om det statslige område

I februar indgik Dansk Psykolog Forening, Akademikerne og staten et nyt overenskomstforlig. Forliget sætter rammerne for løn og vilkår for psykologer, der er ansat på det statslige område i de kommende tre år.

Her kan du få overblik over de vigtigste dele af aftalen, fordybe dig i aftalens detaljer og blive klædt på til at svare ja eller nej til aftalen ved den kommende urafstemning 29. marts – 14. april 2021.

Bestyrelsen anbefaler et JA til aftalen.

Kort og godt om ny OK21-aftale med staten

Hvad betyder den nye aftale for dig? Eva Secher Mathiasen fortæller her om den overordnede politiske ramme for DP’s og statens forlig. Forhandlingskonsulent Kim Rønsholt giver dig indblik i detaljerne.

OK21: Hovedlinjerne (fælles for kommuner, regioner og staten)

 • En 3-årig overenskomstperiode
 • En økonomisk ramme på 6,75%. Rammen består af både generelle lønstigninger, der sikrer reallønnen og penge, der vil blive udmøntet lokalt til de lokale lønforhandlinger.
 • Der er aftalt ret til betalt sorgorlov i indtil 26 uger, hvis man får et dødfødt barn eller mister et barn under 18 år. Dette er en nyskabelse på det statslige område og en forbedring fra 14 til 26 uger på det regionale og kommunale område.
 • Der oprettes kompetencefonde på det kommunale og regionale område, sådan som det allerede kendes fra staten. Der vil kunne søges midler til efteruddannelse via fondene pr. 1. april 2022.

Detaljer i forliget med staten

 • Aftalte generelle lønstigninger 4,42 %
 • Skønnet provenu fra reguleringsordningen 0,63 %
 • Der er aftalt ret til seniorbonus på 0,8 % af årslønnen. Bonussen kan konverteres til to ekstra fridage pr. år. Ordningen træder i kraft pr. 1. januar 2023.
 • Det er aftalt, at der skal ske medarbejderinddragelse i den grønne omstilling på de statslige arbejdspladser.
 • Det er aftalt, at der skal ske drøftelse mellem tillidsrepræsentanten og nærmeste leder om forbruget til TR-arbejde.
 • Timelønnede undervisere ved universiteterne skrives ind i aftalen for eksterne lektorer og opnår forbedringer på fx løn under barsel, sygdom, ved barns 2. sygedag, mulighed for af aftale løntillæg
 • Tidsbegrænsede ansatte videnskabelige medarbejdere, fx ph.d., post.doc og adjunkter, får forbedrede lønvilkår under barsel og adoption.
 • Alle lektorer, seniorforskere, projektseniorforskere og seniorrådgivere ved de højere uddannelses- og forskningsinstitutioner får en forhøjelse af det generelle.
 • For lektorer/seniorforskere, der indgår i det nye forfremmelses­program til professor i universiteternes stillingsstruktur, er der aftalt et tillæg, som ydes ud over lektortillægget.

 

De generelle lønstigninger udmøntes ad seks omgange over de kommende tre år.

Den samlede vurdering af den statslige aftale er, at den primært handler om at sikre lønudviklingen og reallønnen. DP har samtidig måtte acceptere, at ønsket om øget fleksibilitet i form af fritvalgsaftaler ikke blev til noget.

På det statslige område havde arbejdsgiverne bemærkelsesværdigt få krav, og forløbet var i det hele primært baseret på at blive enige om rammen, som endte på de 6,75 %.

Også på det statslige område mødte vi hård modstand mod centrale tillæg for hhv. autorisation og specialisttillæg, og arbejdsgiverne havde også her et klart ønske om, at sådanne tillæg forhandles lokalt. Derfor kom vi desværre ikke igennem med krav om disse tillæg på centralt niveau.

Lønstigningerne er lidt lavere på det statslige område end på det kommunale- og det regionale område. Rammen er stadig den samme. Forskellen skyldes, at der regnes med større reststigninger i staten, hvilket primært er fordi, de statslige arbejdsgivere udmønter mere lokalløn, end man gør i kommuner og regioner. Dette forventes at fortsætte.

 

Læs mere

Læs AC-aftalen på det statslige område her.

Se bilag her.

Overblik: Generelle lønforbedringer, samlede forbedringer og økonomien i OK21 kan ses her.

Læs CFU-aftalen her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge