Om at have et mandat

 I

Mandat? Nej, jeg tænker lige nu ikke på alle de kommunal- og regionsrødder, der i forrige uge fik deres mandat af den danske befolkning. Nu skal de til at forvalte magten i respekt for deres vælgere, samtidig med at de politiske idealer skal holdes op mod virkelighedens krav.

Mit ærinde er imidlertid mit og bestyrelsens mandat – det, vi senest fik ved bestyrelsesvalget sidste år, og på hvordan vi er forpligtet til at bruge vores det og omsætte det til de resultater, medlemmerne har lov at forvente af foreningen. Opgaverne gives af generalforsamlingen, men opstår og udvikler sig også hele tiden. Vi har et ansvar over for dem, der har valgt os, men heri ligger ikke hele den demokratiske pointe. Mandatet indeholder nemlig også et ansvar for at prioritere rigtigt på vegne af alle dem, som ikke deltog valget.

Og som endnu en demokratisk finte: Det er ikke blot et vælgersvigt at overskride sit mandat, men også at ”underskride” det. Tøven, forsigtighed og tagen i ed kan være en lige så stor synd, demokratisk set, som for stor magtudøvelse.

Anledningen til disse tanker er en dialog med et medlem, som jeg mødte på det netop afholdte årsmøde. Hun ønskede noget af foreningen, havde gjort sig tanker og var bekymret for sin egen og for professionens fremtid. Hun var veltalende og gav sig ikke lige for det første argument. En god samtale. Vi blev vist ikke helt enige, men det er jo heller aldrig målet i sig selv.

Hun foreslog til sidst en medlemshøring om det, vi drøftede. Hvad jeg eftertrykkeligt afslog. Jo, foreningen hører skam medlemmerne rigtig meget, nogle gange i brede høringer, hvor alle inviteres, andre gange kun dem, der har direkte interesser i spil. Og vi tager svarene alvorligt. Men bestyrelsens ansvar for at lave en analyse, træffe en beslutning og sætte handling i gang kan ikke afløses af høringer, lige så lidt som det modsatte er tilfældet.

At være i dialog med både medlemsgrupperinger og enkeltmedlemmer er en af demokratiets vigtigste grundsten. En anden er, at vælgerne har krav på politikere, der tager et klart ansvar på sig.

Leder (PDF)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge