Mød bestyrelsen

Om bestyrelsen

Dansk Psykolog Forenings bestyrelse vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens ordinære generalforsamling, der finder sted i marts måned i lige år.

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, som generalforsamlingen træffer. Bestyrelsen består af formanden, 8 kandidatmedlemmer og 2 studentermedlemmer. Heraf vælger bestyrelsesmedlemmerne en næstformand samt mindst 1 medlem til hvert af de faste udvalg.

Bestyrelsen kan også, af sin midte, vælge et forretningsudvalg. Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens møder, det vil sige fastlægger dagsorden og tidsmæssig prioritering af de enkelte punkter på dagsordenen.

Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året. Arbejdet i bestyrelsen er fastlagt i “Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening“, som bestyrelsen vedtager på et af sine første bestyrelsesmøder i generalforsamlingsperioden.

Referater af bestyrelsesmøder

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge