Dansk Psykolog Forenings bestyrelse vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens ordinære generalforsamling, som finder sted hvert tredje år.

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, som generalforsamlingen træffer. Bestyrelsen består af formanden, 8 kandidatmedlemmer og 2 studentermedlemmer. Heraf vælger bestyrelsesmedlemmerne en næstformand samt mindst 1 medlem til hvert af de faste udvalg.

Bestyrelsen kan også, af sin midte, vælge et forretningsudvalg. Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens møder, det vil sige fastlægger dagsorden og tidsmæssig prioritering af de enkelte punkter på dagsordenen.

Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året.

Dp’s bestyrelse består pr. 30.9.2021 af:

 • Eva Secher Mathiasen (formand)
 • Dea Seidenfaden (næstformand)
 • Caspar Christensen
 • Rose-Marie Mollerup
 • Kristin Munch-Christiansen
 • Caroline Skjoldbirk
 • Mette-Sofie Arnvig
 • Joël C. Boukris
 • Amanda Kusk Jessen
 • Karla Braga (forkvinde for studentersektionen)
 • Troels Børsholt Rudkjøbing (studenterrepræsentant)
 • Arne Grønborg Johansen (1. suppleant)

Referater af bestyrelsesmøder

Referater 2021-2024

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge