Mød bestyrelsen

Fotograf: Michael Thomas

Om bestyrelsen

Dansk Psykolog Forenings bestyrelse vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens ordinære generalforsamling, som finder sted i marts måned hvert tredje år, næste gang 11. og 12. september 2021 i København.

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, som generalforsamlingen træffer. Bestyrelsen består af formanden, 8 kandidatmedlemmer og 2 studentermedlemmer. Heraf vælger bestyrelsesmedlemmerne en næstformand samt mindst 1 medlem til hvert af de faste udvalg.

Bestyrelsen kan også, af sin midte, vælge et forretningsudvalg. Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens møder, det vil sige fastlægger dagsorden og tidsmæssig prioritering af de enkelte punkter på dagsordenen.

Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året. Arbejdet i bestyrelsen er fastlagt i “Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening“, som bestyrelsen vedtager på et af sine første bestyrelsesmøder i generalforsamlingsperioden.

Referater af bestyrelsesmøder

Kommende møder i bestyrelsen

24. møde 21. oktober 2020
25. møde/bestyrelsesseminar 13.-14. november 2020
26. møde 1. december 2020
27. møde 15. januar 2021
28. møde 16. januar 2021
Ekstraordinært møde 2. februar 2021
29. møde 11. februar 2021
30. møde 12. marts 2021

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge