Portraet-Jonas-200-sh

Jonas Pedersen

Stud.psych.
Stilling: Psykologistuderende ved Aalborg Universitet
Tidligere bestyrelsesmedlem i Dansk Psykolog Forening i kraft af post som Landsnæstformand i Dansk Psykolog Forenings Studentersektion.
Telefon: 30 25 94 34
E-mail: jonasmpedersen@gmail.com

”Ingen skal opleve sig ekskluderet af fællesskabet. I den forbindelse er vores valg af retorik ekstremt vigtig. Vi skal arbejde for, at tonen og retorikken på GF, imellem GF perioderne og på vores Facebookgruppe og andre sociale medier er en god tone. Det er helt centralt, at vi kommunikerer ordentligt og respektfuldt med og til hinanden”.

MØD BESTYRELSEN I DP

Fra januar til juni 2017 taler Monica Lorenzo Pugholm med de 12 medlemmer af Dansk Psykolog Forenings bestyrelse om deres politiske arbejde i foreningen. Portrættet af Jonas Pedersen er det femte i rækken.

Portrætterne bringes løbende i foreningens elektroniske nyhedsbrev og her:

Mød Jonas Pedersen, nu tidligere medlem af DP’ s bestyrelse

Jonas Pedersen er i kraft af sin post som landsnæstformand i Dansk Psykolog Forenings Studentersektion bestyrelsesmedlem i Dansk Psykolog Forening. Repræsentanter fra Studentersektionen vælges ind for en et-årig periode og kan herefter genvælges. Jonas Pedersen har siddet i bestyrelsen i snart et år. Fordi han dimitterer i sommeren 2017 har han ikke mulighed for genvalg og hans periode er udløbet i marts 2017. Her fortæller Jonas Pedersen, hvad han har været optaget af i sit bestyrelsesarbejde.

Tekst og video af Monica Lorenzo Pugholm, udviklingskonsulent

Hvad har særligt optaget dig i dit bestyrelsesarbejde?

Jeg er især optaget af de studerendes rettigheder og vilkår, og hvordan vi bedst støtter de studerende til at blive klar til at komme ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. I forhold til dimittenderne er jeg også optaget af, at vi som forening skal give de unge psykologer de redskaber, der skal til for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedet forandrer sig og skifter kulør. Jeg tror fremtiden byder på et arbejdsmarked, som er mere baseret på freelancearbejde, projekt- og deltidsansættelser. Det står på sin vis i kontrast til nutidens fagforening, som jo er mere rettet mod fast arbejde og en 37 timers arbejdsuge. Når vi har unge dimittender, som kommer ud i noget freelancearbejde, så skal vi ikke shame dem, men i stedet prøve at lave nogle gode vilkår for dem. Vi skal ikke lægge ansvaret over på den enkelte, men i stedet løfte i flok.

Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at vi som forening arbejder for at inkludere de unge i fællesskabet. Ingen skal opleve sig ekskluderet af fællesskabet. I den forbindelse er vores valg af retorik ekstremt vigtig. Vi skal arbejde for, at tonen og retorikken på GF, imellem GF perioderne og på fx vores Facebookgruppe og andre sociale medier er en god tone. Det er helt centralt, at vi kommunikerer ordentligt og respektfuldt med og til hinanden. Den gode tone er vigtig, hvis vi vil gøre det attraktivt for flere – også flere unge- at engagere sig i det fagpolitiske arbejde.

Hvad var vigtigt for dig at komme i mål med i denne GF periode?

Det er især processen i foreningsarbejdet, jeg har haft fokus på. Vi skal tænke over den måde, vi kommunikerer ud til vores medlemmer. Vi skal tænke over, hvad vi siger, og hvordan vi siger det, så vi bedst styrker fællesskabsfølelsen i foreningen.

Det har også været vigtigt for mig at have fokus på, at vi tænker alle medlemmer ind i fællesskabet – både de som arbejder på mindre kendte områder, men også de af vores medlemmer, som står udenfor arbejdsmarkedet. Jeg var af bestyrelsen valgt som repræsentant i uddannelsesalliancen, som er en alliance mellem 30-40 organisationer. Her kæmper vi imod de nedskæringer, som vi indenfor de seneste år har set rulle ind over uddannelsessektoren.

Hvad laver du, nu du ikke længere har travlt med bestyrelsesarbejde?

Jeg er nu så langt på studiet, at jeg snart er færdiguddannet psykolog. Så når jeg ikke sidder i bestyrelsen, så skriver jeg speciale. Men jeg arbejder også på en døgninstitution med anbragte unge og er meget optaget af mit arbejde der.

Når jeg ikke studerer eller arbejder, ja så spiller jeg musik. Jeg har spillet saxofon i mange år og spiller i et bigband – det synes jeg er meget hyggeligt.

Har du et råd til psykologer, som vil engagere sig (fag)politisk i DP?

Til alle studerende vil jeg sige: ’Giv jer i kast med at blive aktive i Studentersektionen’. Vi har årlige generalforsamlinger, hvor man kan blive valgt til de lokale delstyrelser, og der er også mulighed for at komme i flere arbejdsgrupper mere centralt i foreningen. Det er super spændende, og man kommer i dialog med førende eksperter og kan fordybe sig i de emner, som man brænder for.

Jeg vil klart opfordre alle dimittender til at blive aktive i forskellige kredse, selskaber og sektioner. Hvis du gerne vil engagere dig, så er det altså bare om at møde op, når der bliver holdt generalforsamling. Man skal ikke være bange for det. Bare kast dig ud i det. Det er også godt, at nogle af de medlemmer, som har siddet på poster i mange år udfordres lidt. Jeg tror, det er sundt, når der nogle gange kommer nye kræfter til.

Mød Jonas Pedersen

Hør tidligere bestyrelsesmedlem Jonas Pedersen fortælle om sit bestyrelsesarbejde, og hvorfor det er vigtigt, at vi som forening er optaget af at inkludere unge psykologer i fællesskabet.

”Det er helt centralt for, hvorfor jeg har haft lyst til at gå ind i bestyrelsen, at vi bliver skarpe og gode til at inkludere de unge. Der tror jeg, at GF er ekstremt vigtig i forhold til, når vi tænker kommunikation og retorik og den måde, vi taler til hinanden på i fagfællesskabet. En ting er GF, men det andet er al den tid i mellem – den to-årige periode, hvor vi så sidder og kommunikerer på Facebook og andre medier. Der skal vi blive bedre til at tale pænt til hinanden”.

”Hvis du gerne vil engagere dig, så er det altså bare om at møde op, når der bliver holdt generalforsamling. Man skal ikke være bange for det. Bare kast dig ud i det.

Det er også godt at nogle af de medlemmer, som har siddet på poster i mange år udfordres lidt. Jeg tror, det er sundt, når der nogle gange kommer nye kræfter til”, siger Jonas Pedersen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge