Dansk Psykolog Forenings Komité for Etiks opgave er at udbrede kendskabet til de etiske principper for nordiske psykologer og at øge psykologernes bevidsthed om de etiske dilemmaer, der knytter sig til de faglige funktioner, som psykologerne udfører.

Om Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik

Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens generalforsamling og mødes ca. 12 gange om året. Komiteen består af 5 repræsentanter og 2 suppleanter. Suppleanterne deltager altid i Komiteens møder. Der er knyttet en sekretær til komiteen.

Ved møderne diskuteres bl.a. indbragte sager, samt hvilke tiltag komiteen skal iværksætte for at øge opmærksomheden på de etiske principper.

Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik deltager i det europæiske arbejde med at udarbejde fælles europæiske etiske principper for psykologer.

Etisk refleksion

Dansk Psykolog Forenings Komité for Etiks vigtigste opgave er at stimulere den etiske refleksion hos medlemmerne. Den etiske refleksion er også et centralt element i et klagesagsforløb.

Mange psykologer benytter Komiteens telefoniske rådgivning til spørgsmål og dialog om etiske dilemmaer.

Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik er endvidere klageinstans, når der klages over ikke-autoriserede psykologer, og når psykologer klager over psykologer.

Rådgivning og klager

Derudover behandler Komiteen klagesager over psykologer, som ikke er autoriseret, samt sager, hvor psykologer klager over psykologer. Bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening kan også henlægge sager til behandling i Komiteen for Etik. Dansk Psykolog Forenings Komité for Etiks sagsbehandlingstid kan variere meget, og det kan vare op til 12 måneder, før en sag er afsluttet.

Endelig rådgiver Komiteen om etiske problemstillinger i klagesager, der er under behandling i Psykolognævnet eller Patientklagenævnet.

Artikler/klummer

Etiske principper og etisk refleksion

Pjecer

Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik har desuden udgivet en række pjecer, om nævnets aktiviteter, råd og anbefalinger.

  • Når der klages over en psykolog. Hvad sker der, når Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik har modtaget en klage over en psykolog?
  • Psykologer i medierne. Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik har med afsæt i de etiske principper samlet en række råd og anbefalinger, du kan have gavn af, hvis du skal udtale dig offentligt.
  • Forældreressource- og børnesagkyndige undersøgelser. Råd og anbefalinger fra Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik til psykologens refleksioner ifm. forældreressource- og børnesagkyndige undersøgelser.

Find pjecerne her.

Vedtægter og principper

Kontakt

Dansk Psykolog Forenings Komité for Etiks rådgivning er kun for medlemmer.
Tlf.: 92 44 94 81
Onsdage og torsdage kl. 8:00 – 9:00
E-mail: etik@dp.dk

Evt. klager sendes til:

Sekretariatet
Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 Kbh. Ø
Att: Komité for Etik

Komitéens medlemmer er:

  • Johanne Bratbo – Formand
  • Karin Rønnebæk-Kornum
  • Charlotte Boel
  • Line Nørgaard Rasbak
  • Søren Willert
  • Jens Jacob Passe (suppleant)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge