Serviceminded psykologistuderende til kurser og uddannelse

Vi søger psykologistuderende (gerne på bacheloruddannelsen) til receptionen i Dansk Psykolog Forening, som kan være med til at give vores medlemmer en god oplevelse til møder og kurser om aftenen samt løse forskellige administrative opgaver.

Dine hovedopgaver som studentermedhjælp er

  • Klargøre mødelokaler – fx oprydning, opsætning af borde og stole samt AV-udstyr og videokonference
  • Lave kaffe m.v. til møde- og kursusdeltagere
  • Modtage undervisere, kursister og mødedeltagere når de ankommer
  • Arbejde med elektronisk mødebooking
  • Praktisk administration af mangeartede opgaver som fx udsendelse/opsamling på evalueringer i SurveyXact, administrere bookinger og reklamationer

Din profil

  • Du har et stort servicegen
  • Du har en god allround IT-forståelse samt flair for og lyst til at sætte dig ind i nye IT-systemer
  • Du er stærk i løsningen af praktiske opgaver og har nemt ved at sætte dig ind i nye opgaver
  • Du er mødestabil, grundig og handlingsorienteret, når der skal findes fleksible løsninger

Om stillingen

Du vil indgå i Dansk Psykolog Forenings afdeling for kurser og uddannelse, som består af kursussekretærer, uddannelseskonsulenter, servicemedarbejdere, køkkenansatte samt en serviceleder – alle samlet under en uddannelseschef. Du vil referere til servicelederen og samarbejde bredt med andre medarbejdere i gruppen. Du bliver en del af et team med andre studentermedhjælpere, der varetager samme type opgaver.

Stillingen er ca. 10 timer pr. uge med en løn på 156,80 kr. pr. time (svarende til løntrin 18 på statens område gældende fra 01.04.2023) fordelt på faste vagter på hverdagsaftener i tidsrummet fra kl. 15.30 – 20.00, samt vagter, der kan lægges mere fleksibelt. I enkelte tilfælde vil der også kunne være mulighed for weekendvagter.
Forventet opstart er 10. august 2023 og oplæring i hele uge 33.

Vi tilbyder

Dansk Psykolog Forenings hus er et levende hus, hvor arbejdsopgaverne er under konstant udvikling. Her får du mulighed for at sætte dit præg på opgaverne, og dine input til løsninger tages alvorligt. Det er derudover en særlig mulighed for at få et indblik i dit kommende arbejdsliv fra et fagforeningsperspektiv.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning mærket ”Studentermedhjælp KU” sammen med CV og relevante bilag til job@dp.dk hurtigst muligt og senest mandag d. 5. juni kl. 08.00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 15. juni i tidsrummet 9.00 – 16.00. Har du spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte serviceleder Heidi Hilmar Svane på mobil 22 66 90 17 eller direkte 35 25 97 26.