Dansk Psykolog Forening søger specialistuddannede psykologer til fagnævn i psykoterapi

Dansk Psykolog Forening søger 2-3 fagnævnsmedlemmer i Psykoterapi voksne og børn i perioden 2024-2027. Det nuværende fagnævn er fratrådt med udgangen af 2023. Tiltrædelse til det nye fagnævn ønskes hurtigst muligt.

Kort baggrund om specialistuddannelserne

Specialist- og supervisoruddannelserne er en hjørnesten i mange psykologers specialisering og efteruddannelse. Uddannelserne administreres af sekretariatet efter Retningslinjerne for specialistuddannelser 2020 og Regelsættet 2021-2024. Uddannelsesområdet er strategisk forankret i DP’s bestyrelse. Læs mere om Psykologernes specialistuddannelser og Supervisoruddannelsen.

Opgave som fagnævnsmedlem

Som fagnævnsmedlem er du med til at sikre den faglige kvalitet i specialistuddannelserne. Der godkendes ca. 50-60 specialister i psykoterapi om året samt 10-20 supervisorer.

Dine opgaver som fagnævnsmedlem er:

 • At foretage løbende vurderinger af kurser og uddannelser, der lægges i det elektroniske ansøgningssystem via sekretariatet. Kun kurser der ikke tidligere har været vurderet lægges til fagnævnet
 • At foretage løbende vurderinger af dispensationer, hvor en ansøger ønsker godkendelse af timer, der ikke har opnået forhåndsgodkendelse, eller hvor elementer i en ansøgning falder udenfor retningslinjerne
 • At medvirke til at udrede indsigelser eller klager over en vurdering samt tage stilling til en eventuel afgørelse
 • At konstituere sig med en formand, der kan indgå i Specialistuddannelsesudvalget (SPU)
 • At sikre, at uddannelserne til enhver tid administreres efter Retningslinjer for Specialistuddannelser – august 2020
 • At sikre kobling imellem fagnævn og det faglige selskab ”Psykoterapeutisk Selskab”
 • At bidrage til foreningens faglige udvikling af specialistuddannelserne i et tværgående samarbejde med de andre fagnævn og faglige selskaber

Arbejdet er honoreret efter foreningens honorarpolitik for fagnævn, hvor honorarstørrelsen følger antallet af årlige godkendelser i en treårige periode. Honoraret tildeles et samlet fagnævn og deles derefter ligeligt imellem alle fagnævnsmedlemmer med en udbetaling som b-indkomst to gange årligt.

Kompetencer

Foreningen søger fagnævnsmedlemmer, der har følgende kompetencer:

 • Specialistuddannet i Psykoterapi Voksne eller Børn
 • Digitalt orienteret, og fortrolig med brug af it- og selvbetjeningssystemer
 • I stand til at forvalte gældende regelsæt og retningslinjerne for specialistuddannelserne
 • Har et grundlæggende og solidt indblik i de fire terapiretninger, som man kan specialisere sig indenfor (eksistentiel/humanistisk, kognitiv/adfærdsterapeutisk, psykodynamisk/psykoanalytisk og systemisk/strukturel) samt kender forskellen imellem disse
 • Er samarbejdsorienteret og opsøgende ved uklarheder
 • Har mulighed for at svare på mails indenfor kortere frister
 • Har blik for etiske overvejelser og habilitet i forbindelse med sagsbehandlingen

Ansøgningsfrist og udvælgelsesproces

Ansøgning som fagnævnsmedlem sker ved at sende din ansøgning og CV til specialistuddannelser@dp.dk. Skriv: ”Ansøgning til fagnævn” i emnefeltet. Det er en forudsætning for ansøgningen, at du er medlem af Psykoterapeutisk selskab. Ansøgningen er åben indtil de rette kandidater er fundet. Alle medlemmer med relevante kompetencer opfordres til at søge.