Teamleder Forhandlingsafdeling

Interesserer du dig for personaleledelse og koordination? Har du erfaring med offentlige og private overenskomster og med individuelle sager om løn- og ansættelsesvilkår? Har du også erfaring med professionel medlemsrådgivning og udvikling af nye medlemstilbud? Forstår du, at medlemmernes tilfredshed er vores væsentligste parameter for succes? Og lægger du vægt på samarbejde, arbejdsglæde og høj trivsel?

Så er stillingen som teamleder og chefkonsulent i Dansk Psykolog Forenings forhandlingsafdeling måske noget for dig.

Teamlederen i forhandlingsafdelingen skal sammen med forhandlingschefen lede forhandlingsafdelingens medarbejdere og sikre driften, udviklingen og implementering af politisk besluttede opgaver i afdelingen. Teamlederen bliver daglig og faglig leder af i alt 10 dygtige og engagerede medarbejdere i ”Team offentlig og privat”; hvor 6 arbejder på kontoret i København, og fire arbejder på kontoret i Aarhus.

Opgaverne i Team Offentlig og Privat er mange og varierede. Blandt de vigtigste er: enkeltsager om bl.a. løn, afsked og sygdom, overenskomstforhandling, gennemgang af ansættelseskontrakter samt uddannelse og rådgivning af tillidsrepræsentanter. Rådgivning på telefon og mail. Udvikling af eksisterende – og nye medlemstilbud, og udvikling og implementering af politisk besluttede opgaver i foreningens arbejdsprogram. Rådgivning af DP’s politisk valgte formand og næstformand samt øvrige valgte.

Forhandlingsafdelingen består i alt af 18 medarbejdere, en studentermedarbejder, forhandlingschefen og teamlederen. Udover ”Team offentlig og Privat” er vi ”Team Leder og Liberal” samt ”Team Medlemsservice”.

Du skal som teamleder bidrage aktivt til høj faglighed, god medlemsservice, godt samarbejde og gode arbejdsfællesskaber – både i teamet og med resten af afdelingen og sekretariatet. Vores kultur er båret af ansvarlighed, åbenhed og hjælpsomhed samt et godt tværgående og tillidsfuldt samarbejde, som er helt afgørende for vores succes.

Dansk Psykolog Forenings vision er at sikre psykologerne vilkår og kompetencer samt arbejde for menneskers psykiske velfærd og trivsel. Den vision arbejder vi hårdt på at realisere, og det kræver bl.a. en topfungerende forhandlingsafdeling.

Dine hovedopgaver som teamleder er:

 • Tilrettelægge og koordinere arbejdsopgaverne i teamet
 • Have ansvar for og deltage i forhandlinger og rådgivning af offentligt – og privatansatte psykologer om bl.a. ansættelse, kontrakt, løn, afsked, sygesamtaler, m.v.
 • Sikre høj faglighed, gode arbejdsgange og trivsel i forhold til kerneopgaverne
 • Drive og være initiativtager på at udvikle vores medlemstilbud
 • Være optaget af både medlemstilfredshed og samtidig evne at prioritere
 • Udarbejde politiske oplæg og analyser som bidrag til den strategiske udvikling af forhandlingsområdet

Din profil:

 • jur. eller anden samfundsvidenskabelig videregående uddannelse
 • Gerne erfaring med – og interesse for – ledelse
 • Gerne erfaring fra lignede arbejde
 • Solidt kendskab til de offentlige og private overenskomster
 • Bred indsigt i samfunds- og arbejdsmarkedsforhold
 • Skarpe kommunikative evner mundtligt og skriftligt
 • Nytænkende og udviklingsorienteret
 • Gode samarbejdsevner i forhold til alle interessenter

Din ledelsesstil er tydelig, involverende og resultatorienteret. Du formår at sætte en klar retning for arbejdet, inddrage, motivere og dygtiggøre dine medarbejdere. Du skal have en veludviklet forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation, og så skal du trives i en forening, hvor succes er noget vi skaber i fællesskab, hvor drift og udvikling er to sider af samme sag, og derfor skal du både have blik for hverdagens små detaljer og fremtidens store udfordringer.

Vi tilbyder

En spændende stilling i en ambitiøs og levende politisk organisation med en meget engageret medlemsskare og gode kollegaer.
Løn- og ansættelsesvilkår efter individuel forhandling. Ingen højeste arbejdstid.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning mærket ”teamleder” sammen med CV og relevante bilag til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø til job@dp.dk, så vi har den senest den 3. april 2023.
Vi holder to ansættelsessamtaler, og forventer at afvikle 1. samtale den 13. april 2023. Der indgår test i ansættelsesforløbet.
Kontakt gerne forhandlingschef Lis Ethelberg på mobil 2612 3730 eller mail le@dp.dk for yderligere oplysninger.

Dansk Psykolog Forening arbejder for medlemmerne og for samfundet. Vi er på en gang fagforening og forening for psykologernes profession. Foreningen står på et solidt fundament af høj medlemstilfredshed, høj organisationsprocent og et fagligt stærkt sekretariat. Vi har mere end 11.600 engagerede medlemmer og et sekretariat med 53 medarbejdere. Det er vores vision at sikre psykologers vilkår og kompetencer og arbejde for menneskers psykiske velfærd og trivsel.