Opdatér dit specialistoverblik nu

Der er midlertidigt lukket for det digitale specialistoverblik samt administrationen af specialistuddannelserne fra 2. december og indtil udgangen af januar. Få svar på, hvad du kan forvente i overgangsperioden på siden her.

Opdater dit digitale specialistoverblik

Hvis du har kursusbeviser, der endnu ikke fremgår af dit digitale specialistoverblik anbefales det, at du uploader disse inden 2. december 2022. Dette er særligt vigtigt for dig, der er tæt på at være færdig med hele specialistuddannelsen, da det vil kunne skabe en hurtigere administration så snart specialistoverblikket åbner igen.

Det digitale specialistoverblik er en forudsætning for at behandle din ansøgning. Vær opmærksom på om du har indsendt alle relevante dokumenter via specialistoverblikket. Både tidligere godkendte og endnu ikke godkendte aktiviteter skal uploades. Allerede godkendte aktiviteter overføres direkte til overblikket. Endnu ikke-godkendte aktiviteter bliver lagt til vurdering og godkendelse.

Alle informationer og dokumenter, der er indsendt via dit digitale specialistoverblik bliver automatisk overført til den nye løsning.

Sådan gør du

  1. Log på MitDP
  2. Vælg fanen ‘Specialistuddannelse’ øverst
  3. Vælg den eller de relevante uddannelser og følg vejledning til opdatering og upload af dokumenter.

Spørgsmål og svar vedr. specialistuddannelsernes selvbetjening

Hvad gør jeg, hvis jeg har ændringer til mit forløb, mens systemet er lukket?

Sørg for at gemme og opbevare dokumentation og informationer om uddannelsen hos dig selv, og opdater via selvbetjeningen, når den åbnes igen. Vi giver besked via DP’s nyhedsbrev og på dp.dk, når løsningen er åben igen.

Hvad gør jeg, hvis jeg færdiggør min specialist- eller supervisoruddannelse i perioden?

Gem dokumentationen og afvent genåbningen af at det digitale specialistoverblik. I nedlukningsperioden prioriteres sekretariatets ressourcer til at kvalitetssikre og teste det nye system. Nedlukningen forløber frem til udgangen af januar 2023. Der vil forekomme en mindre grad af sagsbehandling i forbindelse med testningen, men uden mulighed for at vælge særlige sager ud. Når det åbnes igen, kan vi fortsætte med vurdering og godkendelse af ansøgninger. Vi har datoregistrering af det indsendte, og det vil blive prioriteret i den rækkefølge vi har modtaget ansøgningen.

Kan jeg blive godkendt som specialist og supervisor i perioden?

Så snart systemet åbner igen, kan vi fortsætte med vurdering og godkendelse af ansøgninger. Vi har datoregistrering af det indsendte, og det vil blive prioriteret i den rækkefølge, vi har modtaget ansøgningen.

Hvad gør jeg, hvis jeg aldrig har benyttet specialistuddannelsesoverblikket før?

Følg vejledningen på Mit DP under fanen specialistuddannelse. Det digitale specialistoverblik bruges til at danne overblik over din ansøgning. Det er ikke længere muligt at få færdigbehandlet ansøgninger med brug af dokumenter, der ligger uden for det digitale overblik.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan nå at opdatere mit digitale specialistoverblik inden 2. december 2022?

Hvis du ikke kan nå at uploade dine dokumenter inden 2. december 2022, skal du blot afvente og i stedet uploade din dokumentation i den nye løsning. Vi giver besked via DP’s nyhedsbrev og på dp.dk, så snart løsningen er åben.

Kan jeg få hjælp som specialist, supervisor eller kursusudbyder?

Telefonrådgivningen vil være lukket fra 1. december og frem til udgangen af januar 2023. I nedlukningsperioden prioriteres sekretariatets ressourcer til at kvalitetssikre og teste det nye system. Vi modtager mails, men du skal forvente længere svartid, og generelt vil der ikke være mulighed for at få afklaring mht. ens ansøgning mv. før systemet igen er åbent.

Du kan finde målrettet information til både dig som ansøger og/eller kursusudbyder, på siden om Specialistuddannelserne

Ved specifikke spørgsmål, henvises til Retningslinjer for specialistuddannelser

Implementeringen af de nye it-systemer kræver alle sekretariatets ressourcer. Vi arbejder så hurtigt vi kan og takker for din tålmodighed.

Se alle ændringerne ved omlægning til nye IT-systemer

Se DP's retningslinjer for specialistuddannelserne

Download retningslinjer (.pdf)