Vi skifter systemer

Sidst opdateret 06.12.2022

Vi har primo december 22 skiftet medlemssystem, kursussystem og sagsbehandlingssystem. Vi håber, du har tålmodighed med os, mens vi vænner os til noget nyt.

Tidsplan

Vi har udskifter alle IT-systemer, processen er fortsat i gang og tidplanen for de sidste ændringer er:

  • Efter 8. december 2022 MitDP genåbner for medlemmers selvbetjening, når det er testet færdigt og vi beslutter, at det er klar til brug. Vi kender endnu ikke det præcise tidspunkt. Alle medlemmer modtager en mail, når systemet genåbnes med guide til det nye system. 
  • Senest 14. december kursustilmelding genåbner.
  • Fra 2. december 2022- 1.februar 2023 er specialistmodulets digitale selvbetjeningsløsning midlertidigt lukket og sagsbehandling for specialistuddannelserne vil være begrænset. Få svar på dine spørgsmål om specialistuddannelserne

Derfor kan vi ikke gøre, som vi plejer

Tiden er løbet fra vores gamle it-systemer, og flere af funktionerne fungerer ikke længere og kan ikke opdateres. Det kan vi ikke leve med. Vi har brug for systemer, der understøtter jeres og vores behov for at servicere jer bedst muligt. Og hurtigst muligt.

Derfor skifter vi systemer for at sikre fremtidens behov for medlemskommunikation og sikker opbevaring af data om dig som medlem.

Det betyder, at vi bliver nødt til at sige farvel til noget, vi har været vant til og goddag til nye muligheder med tiden.

Vi har brug for din hjælp

Nogle vil opleve det som generende, at vi skifter it-systemer. Dels fordi vi skal vænne os til noget nyt, og dels fordi det kræver tid at lære nye systemer at kende. Også i sekretariatet. Svar, telefoner og sagsbehandling vil måske nok tage lidt længere tid i en periode, mens vi lærer, hvilke knapper vi skal trykke på.

Vi orienterer løbende om det nye og opfordrer dig som medlem til at:

  • Være opmærksom på de mails, du modtager med orientering om, hvordan du skal forholde dig
  • Tjek, at dine oplysninger er rigtige, når logger på Mit DP første gang
  • Hav tålmodighed med os og planlæg efter de datoer, vi oplyser dig om, hvor du igen har mulighed for at benytte vores selvbetjening.
Se hvad det betyder for dig!

Har du brug for hjælp?

Du modtager løbende mails fra os, der fortæller om udviklingen, og hvad du bør forholde dig til.

Kontakt os på dp@dp.dk, hvis du har spørgsmål.