Mød formanden

Dea Seidenfaden er fungerende formand for Dansk Psykolog Forening. Her kan du møde Dea og hendes mærkesager, som hun indædt kæmper for at få på samfundets dagsorden.

Dea Seidenfaden, f. 1979, er fungerende formand for Dansk Psykolog Forening, aut. psykolog, uddannet specialpsykolog i voksenpsykiatri og har arbejdet i Røde Kors, i psykiatrien og senest været områdechef i Københavns Kommune i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser.

Hun er vokset op i Næstved og blev hverken ergoterapeut som sin mor eller jurist som sin far, men skulle alligevel gå i deres fodspor ved at blive fagforeningsaktiv. Først som bestyrelsesmedlem i DP, siden som næstformand og fungerende formand fra 2021, da Eva Secher Mathiasen gik på barsel.

Psykologerne er en del af løsningen på samfundets udfordringer

Dea Seidenfaden fremhæver, at psykologerne spiller en stor rolle i mange af samfundets arenaer, fx i kommunernes PPR, i behandlingspsykiatrien, i primærsektoren hos de privatpraktiserende psykologer, i HR-afdelingerne rundt om i erhvervslivet og i forskningen på universiteterne. For ikke at tale om alle de selvstændige psykologer, der bidrager til en myriade af opgaveløsninger både lokalt og globalt.

Hun understreger, at psykologerne er en del af løsningen på velfærdsstatens udfordringer:

”Noget af det, der adskiller psykologer fra andre faggrupper, er netop, at vi har blikket hele vejen fra den tidlige forebyggelse på det strukturelle niveau til behandlingsopgaver – også de tunge af slagsen. Det betyder, at vi kan bidrage til forebyggende løsninger på både makroniveau og individniveau.”

Børn og unge skal sikres hjælp i rette tid

Hun er særlig optaget af, at alt for mange børn og unge mistrives, mens familierne hverken får rettidig eller rigtig hjælp. Det er en central opgave for Dansk Psykolog Forening at sikre den gode hjælp i rette tid, når et barn eller en ung har brug for det.

Men det er en ligeså vigtig opgave, at vi som fagstand bidrager til at forstå de samfundsmekanismer, der bidrager til mistrivslen. Når så mange børn og unge mistrives, må løsningerne aldrig udelukkende være individuelle, men skal balancere mellem det strukturelle og individuelle niveau.

Mental trivsel skal tænkes ind i politiske beslutninger

Står det til Dea Seidenfaden skal den mentale mistrivsel tænkes ind i langt flere politiske beslutninger:

Politikerne skal spørge sig selv, når de laver politik, om det, de er ved at beslutte, har konsekvenser for danskernes mentale trivsel. Det er de bedre til, når det handler om fysisk sygdom – men ikke så gode til, når det handler om psykisk sygdom og mental trivsel. Fra politisk side har man ikke været opmærksom på den slagside af massiv mistrivsel, der kan følge med, når man fx laver reformer af folkeskolen eller en fremdriftsreform. Vi skal lave kloge løsninger i fremtiden, der både fremmer uddannelse, mental trivsel og giver børn og unge de bedste muligheder for et godt voksenliv.

Dea Seidenfaden er gift med Eske, og sammen har de tre børn og bor på Nørrebro i København.