Udvalg og fagnævn

Publiceret 17.12.2021

Her finder du alle foreningens udvalg og fagnævn med oversigt over medlemmer og opgaver. Bestyrelsen har seks faste udvalg, der nedsættes af bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har desuden i perioden 2021 – 2024 nedsat to arbejdsprogramudvalg “Attraktive faglige og fagpolitiske tilbud” samt “Attraktivt medlemsengagement for flere”. Derudover kan bestyrelsen i perioden oprette midlertidige udvalg, nævn og arbejdsgrupper til løsning af afgrænsede ad-hoc opgaver. Endelig opretter bestyrelsen fagnævn indenfor områderne, hvor der er eller overvejes at etablere en specialistuddannelse.

Arbejdsmiljøudvalget er et fast udvalg under bestyrelsen.

Arbejdsmiljøudvalget består af mindst 6 medlemmer, heraf 1 medlem valgt af studentersektionen, samt mindst 1 bestyrelsesmedlem.

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra alle sektorer og relevante selskaber, herunder tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter.

Udvalgets arbejdsområde er arbejdsmiljøspørgsmål for foreningens medlemmer i deres ansættelse og udøvelse af liberalt erhverv.

AMU pr. 1. april 2023

 • Caroline Skjoldbirk Andersen, Bestyrelsen (formand for AMU)
 • Inga Endsleff, Netværk for Yngre Psykologer
 • Thea Friborg Skjellerup, Bestyrelsen (suppleant)
 • Rasmus Bjørn Henriksen, Studentersektionen
 • Louise Stauning, Ledersektionen
 • Mads Huse, KAPS (Kommunalt ansatte psykologers sektion)
 • Elin Andersen, Privatsektionen
 • Pernille Dorph, PPS (Pædagogisk Psykologisk Sektion)
 • Martin Bredstrup (AMR)
 • Astrid Fink (AMR)
 • Anna Simone Møller (AMR)
 • Tine Andreasen, Sekretær for udvalget (Dansk Psykolog Forening)

Læs Arbejdsmiljøudvalgets kommissorium.

 

Arbejds- og organisationspsykologisk fagnævn


Medlem
Hanne Anthony

Medlem
Bent Berthold Schultz

Medlem
Henrik Ankerstjerne Eriksen

Medlem
Hanna Arafa El-Kholy

Neuropsykologisk fagnævn


Medlem
Jens Østergaard Riis

Medlem
Louise Stauning

Medlem
Louise Gade

Medlem
Mette Stylsvig

Medlem
Ida Ussing-Kelstrup

Sundhedspsykologisk fagnævn


Formand
Beate Vesterskov

Medlem
Susanne Ohrt

Medlem
Lisbeth Hede Jørgensen

Psykoterapeutisk fagnævn


Medlem
Julie Noack Skærbæk

Medlem
Bjørg Fie Wenzel-Petersen

Medlem
Kasper Rylander-Hansen

Gerontopsykologisk fagnævn


Formand
Susanne Bollerup Overgaard

Medlem
Sofie Nautrup Stisen

Styrelsesmedlem
Anna Aamand

Børneneuropsykologisk fagnævn


Formand
Lotte Fensbo

Medlem
Ditte Sofie Jeppesen

Pædagogisk psykologisk fagnævn


Medlem
Pernille Dorph

Medlem
Janni Tønne Olesen

Børnepsykologisk fagnævn


Formand
Helle Gry Pedersen

Medlem
Tove Langager Jespersen

Medlem
Marlene Lübeck

Psykotraumatologisk fagnævn


Formand
Berith Annette Bro

Medlem
Charlotte Mosbæk Krogh

Medlem
Hope Cedercrantz