Typiske psykologopgaver i virksomheder og organisationer

  • Gør det, I er bedst til. Psykologer identificerer styrker hos den enkelte medarbejder og i organisationen.
  • Følg med og fasthold de dygtige medarbejdere. Psykologer faciliterer udvikling af medarbejderes eller den samlede organisations styrker.
  • Ansæt de dygtigste medarbejdere. Psykologer hjælper med at udvælge den rette mand til jobbet.
  • Skift kurs og se nye muligheder. Psykologer får medarbejdere til at se på strukturer og opgaver med nye øjne – og at se alternative muligheder.
  • Hav effektive, glade og loyale medarbejdere. Psykologer kan hjælpe med at optimere arbejdsmiljø og trivsel.
  • Lad ikke de dårlige tendenser udvikle sig. Psykologer ved, hvordan man håndterer konflikter og stærke menneskelige reaktioner.
  • Kend jeres kunder. Psykologer kan bidrage med nyttig viden om bestemte kundetyper og grupper af forbrugere.
  • Kom fra ord til handling. Psykologer kan omsætte kompleks viden til et handlingsorienteret sprog.
  • I synes, ideen holder – men hvad synes kunderne. Psykologer kan teste et koncept eller et produkt i forhold til den tiltænke målgruppe
KOMPETENCER

Psykologers virke begrænser sig ikke til terapeutiske samtaler og behandling af mennesker i krise.

Den retter sig også mod job, der kræver et indgående kendskab til fx adfærd, arbejdsformer, kommunikation, medarbejderudvikling og forbrugsmønstre.

Derfor ser vi også psykologer bruge deres kompetencer inden for alt fra undervisning, HR, teambuilding og markedsundersøgelse til udvikling af koncepter, produkter, reklamer og events.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge