Administrationschef
til Dansk Psykolog Forening
– med ansvar for økonomi og digitalisering

 

 

 

Har du erfaring med økonomistyring, it, administrativ procesoptimering og digitalisering? Er du vant til at lede et team og være sparringspartner for en direktør eller en politisk ledelse? Og kan du både sikre solid daglig drift og skabe databaseret innovation og forretningsudvikling? Så er det måske dig, Dansk Psykolog Forening leder efter til at udfylde stillingen som administrationschef med ansvar for økonomi og digitalisering.

Dansk Psykolog Forening er en faglig organisation for psykologer i Danmark. Foreningen er i gang med en langsigtet udviklingsproces, hvor en styrket drift af økonomi og it, opbygning af et moderne datacockpit og øget digitalisering spiller en nøglerolle i bestræbelserne på at være på forkant med forandringerne på arbejdsmarkedet og medlemmernes stigende forventninger til foreningens ydelser og service.

Garant for sikker drift, databaseret innovation og digital forretningsudvikling
Som administrationschef får du en nøglerolle i arbejdet med at formulere og indfri målene for fremtidens forening. Du refererer direkte til direktøren, samarbejder tæt med foreningens øvrige ledelse og bliver daglig leder af Økonomi og It, der består af 4 medarbejdere og en studentermedhjælp.

Hovedopgaven for dig og dit team er at levere en solid og effektiv drift af foreningen gennem professionel administration på økonomi- og it-området, proaktiv understøttelse og udvikling af foreningens administrative processer og udarbejdelse af datainformeret ledelsesinformation, solid rapportering og gennemarbejdede beslutningsoplæg til foreningens direktør, formand og bestyrelse. Samtidig skal I understøtte og drive foreningens databaserede innovation og digitale forretningsudvikling sammen med de medlemsrettede funktioner. Alt sammen med det formål at understøtte, at foreningen kan levere tidssvarende, værdiskabende medlemsservice, realisere de strategiske mål og udnytte ressourcerne optimalt.

Din dagligdag bliver præget af en vekslen mellem ledelse og hands-on-opgaveløsning. Parallelt med at lede dit team skal du fx udarbejde og følge op på foreningens budget og regnskab, udvikle og sikre de rette valg af teknologier, systemer og leverandører, stå for kontakten til revisor og pengeinstitut og forestå foreningens kapitalforvaltning i samarbejde med vores investeringspartner.

Arbejdsstedet er Psykologernes hus i Stockholmsgade på Østerbro i København.

Faglig frontrunner og stærk forandringsleder
Du har interesse for ledelse og har erfaring med økonomi, it, optimering og gerne digitalisering af processer målrettet administration, medlemmer, kunder eller borgere. Ud over dyb faglig forståelse lægger vi vægt på, at du har analytisk flair, organisatorisk overblik og er vant til at bedrive forandringsledelse, for du bliver spydspids i en række optimerings- og innovationsprocesser, der vil indebære markante omstillinger på økonomi-, it- og administrationsområdet og have betydning for hele sekretariatet. Endelig forventer vi, at du kan lide at være en del af en ledergruppe og naturligt tager rollen som sparringspartner for topledelsen på dig.

Din ledelsesstil er tydelig, involverende og resultatorienteret. Du formår at sætte en klar faglig retning for arbejdet, inddrage, motivere og dygtiggøre dine medarbejdere og træffe beslutninger, føre dem ud i livet og følge op på effekterne. Samtidig skal du kunne trives i en forening og i en funktion, hvor succes er noget, vi skaber i fællesskab, hvor drift og udvikling er to sider af samme sag, og hvor du derfor både skal have blik for hverdagens små detaljer og fremtidens store udfordringer.

Ansøgning og kontakt
Du finder en uddybet beskrivelse af stillingen og den ønskede profil her. Har du spørgsmål, så kontakt Henrik Greisen fra Human Capital Group på tlf. 51270107 eller direktør Jacob Stengaard Madsen på tlf. 29112169.

Send din ansøgning senest den 3. december 2020 til exe@hcg.dk. Vi samarbejder med Human Capital Group om rekrutteringen og forventer at holde første samtalerunde den 12. januar 2021 og anden samtalerunde den 19. januar 2021. Der vil blive anvendt test i forbindelse med anden samtalerunde.

Tiltrædelse er den 1. marts 2021 eller hurtigst muligt.

Mere info

Dansk Psykolog Forenings vision er at sikre psykologers vilkår og kompetencer samt arbejde for menneskers psykiske velfærd og trivsel. Foreningen har godt 11.000 medlemmer, der arbejder i det private, liberale og offentlige Danmark, og bygger på et stærkt fundament af høj medlemstilfredshed, høj organisationsprocent og et ressourcestærkt sekretariat med 55 ansatte. Sekretariatet varetager den daglige drift af foreningen og ledes af en direktør. Direktøren udgør sammen med formanden den fælles daglige ledelse af foreningen. Læs mere på dp.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge