Kurset har til formål at introducere psykologer til erfarings- og forskningsbaseret viden om psykofarmakologi ift. børn og unge. Herunder basalt kendskab til indikation for medicinering samt kendskab til almindelige bivirkninger, således at psykologer kan henvise relevant, hvis de møder klienter, som kunne have behov for medicin, eller har brug for regulering af medicin.

Kurset skal berøre følgende temaer: De vigtigste psykofarmakagrupper: antidepressiva, anxiolytika, hypnotika og antipsykotika, samt stemningsstabiliserende og centralstimulerende psykofarmaka. Præparaternes ønskede virkninger, bivirkninger og kliniske anvendelser. Evidensbaseret psykofarmakologisk behandling. Samspillet mellem psykofarmakabehandling, pædagogisk og psykologisk behandling belyses. Lovgrundlaget for psykofarmakologisk behandling af børn og unge gennemgås.

Kurset er forhåndsgodkendt til tværgående modul med 12 timer for alle specialistuddannelserne, og der vil antageligt være en del af deltagerne, der er i gang med en specialistuddannelse. Kurser på tværgående modul er videnskabeligt funderet og har til formål at give faglig indsigt på introducerende niveau, som er relevant på tværs af alle specialistuddannelserne. Kurserne bidrager til fleksibilitet og faglig bredde i den enkeltes uddannelsesforløb og skal give en bred teoretisk formidling inden for et givent emne.

Som underviser har du mulighed for at sætte dit præg på form og indhold ud fra ovenstående retningslinjer.

Kurset ønskes udbudt virtuelt i 2022. Planlægningen af kurset skal således tage udgangspunkt i relevante virtuelle undervisningsformer og læremidler, som aftales i samarbejde med sekretariatet.

Se kursusbeskrivelsen for det senest afholdte kursus med formål, temaer og læringsmål her. Send en kort ansøgning med CV med begrundelse for, hvorfor du søger stillingen.

Ansøgningen sendes til job@dp.dk eller med brev til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, att.: Caroline Pallesen

Ansøgningsfrist: søndag den 27. juni 2021.

Dansk Psykolog Forening søger underviser til kurset ’Psykofarmakologi, børn og unge’

Mere info

Krav til underviserens kvalifikationer

Der søges en speciallæge i børne- og ungepsykiatri, hvor viden og erfaring inden for emnet kan dokumenteres gennem relevant CV samt praktisk erfaring eller forskning.

Løn
Der aflønnes for 12 timers undervisning samt for pauser fordelt over undervisningsdage. Honorar pr. time er 1843,- kr. (2021-niveau).

Kontakt
Faglige spørgsmål rettes til Merete Strømming på tlf. 23 44 83 31 eller mst@dp.dk

Øvrige spørgsmål rettes til konsulent Caroline Pallesen på cap@dp.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge