Kurset henvender sig til alle psykologer. Kurset er forhåndsgodkendt til specialistuddannelserne, og der vil antageligt være en del af deltagerne, der er i gang med en af foreningens specialistuddannelser. Kurset er på to dage og er forhåndsgodkendt til Specialistuddannelsen på voksenmodulet med 12 timer.

Kurser er et af de i alt 4 kurser på voksenmodulet. Kurserne på voksenmodulet skal sikre den nødvendige bredde inden for voksenområdet. Kurserne er videnskabeligt funderet og giver en bred teoretisk indføring i området.

Formålet med kurset Psykoterapeutisk behandling er at give deltagerne en nuanceret viden om psykoterapeutisk behandling. Deltagerne skal opnå en overordnet forståelse for kompleksiteten bag vurderingen af henvendelsesårsager, psykisk lidelse og diagnostik. Endvidere skal deltagerne opnå viden om, hvad der virker ved psykoterapi og lære at forholde sig reflekterende til de forskellige elementer af den psykoterapeutiske behandling – eksempelvis den valgte teknik, klientens ønsker og forudsætninger for psykoterapeutisk behandling, samt terapeutens egne styrker og svagheder.

Som underviser har du mulighed for at sætte dit præg på form og indhold ud fra ovenstående retningslinjer.

Kurset ønskes udbudt i 2020.

Se kursusbeskrivelsen for det senest afholdte kursus med formål, temaer og læringsmål her.

Send en kort ansøgning med CV med begrundelse for, hvorfor du søger stillingen.

Ansøgningen sendes til job@dp.dk eller med brev til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, att.: Charlotte Dam

Ansøgningsfrist: mandag den 25. november 2019 kl. 12.

MERE INFORMATION

Krav til underviseres kvalifikationer
Anerkendte specialister samt psykologer ansatte ved universiteter med viden og erfaring indenfor emnet.

Ikke godkendte psykologer eller andre sagkyndige akademikere med relevante spidskompetencer skal kunne dokumentere et relevant CV samt dokumentere praktisk erfaring eller forskning.

Løn
Der aflønnes for 7 timer pr. dag, og der undervises i 6 timer pr. dag.
Honorar pr. time er 1.771, – kr.

Kontakt
Faglige spørgsmål rettes til Merete Strømming på tlf. 23 44 83 31
Øvrige spørgsmål rettes til konsulent Charlotte Dam på tlf. 35 25 97 42 eller chd@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge