Dansk Psykolog Forening søger underviser til kurset ’Sorg og krise hos børn og unge’

Kursets formål er, at psykologen tilegner sig erfarings- og forskningsbaseret viden om reaktioner hos børn og unge efter ekstraordinære hændelser eller pludseligt opståede livsforandringer. Med henblik på relevant interventionsvalg skal kurset berøre følgende temaer: akutte belastningsreaktioner og efterreaktioner, sorg og tab, vigtige aspekter ved børns og unges reaktioner, risikofaktorer for udvikling af langtidsproblemer, intervention til børn og unge i krise og sorg i hverdagslivet.

Kurset er forhåndsgodkendt til tværgående modul med 12 timer for alle specialistuddannelserne, og der vil antageligt være en del af deltagerne, der er i gang med en specialistuddannelse. Kurser på tværgående modul er videnskabeligt funderet og har til formål at give faglig indsigt på introducerende niveau, som er relevant på tværs af alle specialistuddannelserne. Kurserne bidrager til fleksibilitet og faglig bredde i den enkeltes uddannelsesforløb og skal give en bred teoretisk formidling inden for et givent emne.

Som underviser har du mulighed for at sætte dit præg på form og indhold ud fra ovenstående retningslinjer.

Kurset ønskes udbudt i 2022. I DP udbyder vi både fysisk og online kompetenceudvikling. Angiv derfor gerne, hvis du har interesse for og/eller erfaring med online undervisning. Det betones dog, at det ikke er et krav for ansøgningen.

Kursusbeskrivelsen udarbejdes ud fra Dansk Psykolog Forenings standard med udarbejdelse af formål, læringsmål mm. i samarbejde med sekretariatet.

Se kursusbeskrivelsen for det senest afholdte kursus med formål, temaer og læringsmål her.

Send en kort ansøgning med CV med begrundelse for, hvorfor du søger stillingen.

Ansøgningen sendes til job@dp.dk.

Ansøgningsfrist: søndag den 26. september 2021.

Mere info

Krav til underviserens kvalifikationer
Anerkendte specialister samt psykologer ansatte ved universiteter med viden og erfaring indenfor emnet.

Ikke godkendte psykologer eller andre sagkyndige akademikere med relevante spidskompetencer skal kunne dokumentere et relevant CV samt dokumentere praktisk erfaring eller forskning.

Løn
Der aflønnes for 12 timers undervisning samt for pauser fordelt over undervisningsdagene. Honorar pr. time er 1.843,- kr. (2022-niveau).

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du henvende dig til konsulent Charlotte Dam på tlf. 92 44 88 86 eller chd@dp.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge