Kurset er et af de fire kurser på børnemodulet. Kurser godkendt på børnemodulet er målrettet alle specialistuddannelser inden for børne- og ungeområdet. Kurset er beskrevet til 36 timer, dvs. 6 dage.

Undervisningen på kurset har tidligere været varetaget af en gruppe undervisere, som har fordelt undervisningen imellem sig.

Vi opfordrer til, at ansøgere går sammen og søger jobbet som underviserteam bestående af flere, som kan dele undervisningen mellem sig.

Du er dog også meget velkommen til at søge jobbet som individuel ansøger.

Kurset beskæftiger sig med spørgsmål som:

  • Hvordan undersøger man børn, unge og familier?
  • Hvilke undersøgelsesredskaber skal man vælge, og hvem bestemmer metoden og indholdet i undersøgelsen?
  • Hvad stiller man op, hvis testpersonen ikke kan undersøges med almindelige testmetoder?
  • Hvordan omsætter man undersøgelsen til praksis og formidler testresultatet bedst muligt til forældre og andre voksne omkring barnet eller den unge?

På kurset skal der undervises i psykologiske test med hovedvægt på de brede kvantitative test, men kvalitative test skal også inddrages. Der skal undervises i observationsmetoder, rating scales, spørgeskemaer, interview og metoder til undersøgelse af det familiemæssige og sociale miljø.

Desuden skal der undervises i den hypoteseafprøvende procedure, psykometriske egenskaber ved anvendte undersøgelsesmetoder, differentialdiagnostiske problemstillinger, tolkning af undersøgelsesresultater, rapportskrivning og formidling af resultater til barnet/den unge, familien og behandlere.

Som underviser har man mulighed for at sætte sit præg på form og indhold ud fra ovenstående retningslinjer.

Kurset ønskes udbudt i København i 2020.

Se kursusbeskrivelsen for det senest afholdte kursus med formål, temaer og læringsmål her.

Send en kort ansøgning med CV og begrundelse for, hvorfor stillingen søges.

Ansøgningen sendes til job@dp.dk eller med brev til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, att.: Konsulent Caroline Appel Pallesen

Ansøgningsfrist: søndag d. 23. juni 2019 kl. 12.

ØVRIGE OPLYSNINGER

Krav til underviseres kvalifikationer
Anerkendte specialister samt psykologer ansat ved universiteter med viden og erfaring inden for emnet.

Ikke-godkendte psykologer eller andre sagkyndige akademikere med relevante spidskompetencer skal kunne dokumentere et relevant CV samt dokumentere praktisk erfaring eller forskning.

Løn
Der aflønnes for 7 timer pr. dag, og der undervises i 6 timer pr. dag.
Honorar pr. time 1771,- kr.

Kontakt
Faglige spørgsmål rettes til Carsten Lose på tlf. 26 21 11 32, Helle Gry Pedersen på tlf. 22 72 00 78 eller Merete Strømming på tlf. 23 44 83 31

Øvrige spørgsmål rettes til konsulent Caroline Appel Pallesen på tlf. 35 25 97 72 eller cap@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge