Dansk Psykolog Forening søger underviser til kurset
’Forældrekompetenceundersøgelser’

Kurset er på 2 dage og har til formål at give viden og færdigheder, som forbedrer psykologens mulighed for at foretage forældrekompetenceundersøgelser og tilknytningsundersøgelser inden for de rammer, som er beskrevet i Socialstyrelsens retningslinjer.

Kurset er forhåndsgodkendt med 12 timer til en række af Speciallistuddannelsens specialiseringsmoduler, og der vil antageligt være en del af deltagerne, der er i gang med en specialistuddannelse. Kurser på specialiseringsmodulet skal give psykologen specialiseret viden og metodetræning indenfor specialet.

Som underviser har du mulighed for at sætte dit præg på form og indhold ud fra ovenstående retningslinjer.

Kurset ønskes udbudt i Aarhus eller virtuelt i 2022.

Se kursusbeskrivelsen for det senest afholdte kursus med formål, temaer og læringsmål her.

Send en kort ansøgning med CV med begrundelse for, hvorfor du søger stillingen.

Ansøgningen sendes til job@dp.dk eller med brev til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, att.: Caroline Pallesen

Ansøgningsfrist: mandag den 17. januar 2022 kl. 12.

Mere info

Krav til underviseres kvalifikationer

Anerkendte specialister samt psykologer ansat ved universiteter med viden og erfaring inden for emnet.

Psykologer uden specialistgodkendelse eller andre sagkyndige akademikere med relevante spidskompetencer skal kunne dokumentere et relevant CV samt praktisk erfaring eller forskning.

Løn
Der aflønnes for 12 timers undervisning og for pauser fordelt over undervisningsdagene (som kan variere afhængig af, om undervisningen foregår fysisk eller virtuelt).

Honorar pr. time er 1.843, – kr. (2022-niveau).

Kontakt
Spørgsmål rettes til konsulent Caroline Pallesen på tlf. 35 25 97 60 eller cap@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge