Dansk Psykolog Forening søger underviser til kurset ’Psykologen som konfliktmægler’

Kurset er på 2 dage og har til formål at træne deltagernes kompetencer til at navigere i konflikter og fungere som konfliktmægler. Kurset er målrettet psykologer som ønsker at blive klogere på det praktiske arbejde som konfliktmægler, og som indgår i sammenhænge hvor disse kompetencer er relevante. Kurset bør afdække forskellige teoretiske forståelser af konflikter og positionen som konfliktmægler samt undersøge mulige effekter af og redskaber i de forskellige tilgange.

Kurset er forhåndsgodkendt med 12 timer til tværgående modul for alle specialistuddannelser. Der vil antageligt være en del af deltagerne, der i gang med en specialistuddannelse.

Kurser på tværgående modul er videnskabeligt funderet og har til formål at give faglig indsigt på introducerende niveau, som er relevant på tværs af alle specialistuddannelserne. Kurserne bidrager til fleksibilitet og faglig bredde i den enkeltes uddannelsesforløb og skal give en bred teoretisk formidling inden for et givent emne.

Som underviser har du mulighed for at sætte dit præg på form og indhold ud fra ovenstående retningslinjer.

Kursusbeskrivelsen udarbejdes ud fra Dansk Psykolog Forenings standard med udarbejdelse af formål, læringsmål mm.

Kurset ønskes udbudt i Aarhus i 2021.

Se kursusbeskrivelsen for det senest afholdte kursus med formål, temaer og læringsmål her.

Send en kort ansøgning med CV med begrundelse for, hvorfor du søger stillingen.

Ansøgningen sendes til job@dp.dk eller med brev til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, att.: Caroline Pallesen

Ansøgningsfrist: søndag den 16. august 2020.

Mere info

Krav til undervisers kvalifikationer

Anerkendte specialister samt psykologer ansat ved universiteter med viden og erfaring inden for emnet. Psykologer uden specialistgodkendelse eller andre sagkyndige akademikere med relevante spidskompetencer skal kunne dokumentere et relevant CV samt praktisk erfaring eller forskning.

Løn
Der aflønnes for 7 timer pr. dag, og der undervises i 6 timer pr. dag. Honorar pr. time er 1.771, – kr. (2020-niveau).

Kontakt
Faglige spørgsmål rettes til Merete Strømming på tlf. 23 44 83 31 eller merete@stroemming.dk
Øvrige spørgsmål rettes til konsulent Caroline Pallesen på tlf. 35 25 97 60 eller cap@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge