Dansk Psykolog Forening søger underviser til kurset “Valg af interventionsformer, børn og unge”

Kurset er på 12 timer og har til formål at gøre psykologer i stand til at beslutte og tilrettelægge relevante interventionsformer for børn og unge i udsatte situationer og vurdere effekten af den valgte interventionsform.

Kurset har også til formål at træne psykologer i at inddrage diagnostiske, funktionelle, kontekstuelle og sociale tilgange som grundlag for dette arbejde og reflektere over muligheder for at intervenere i forhold til individ, familie, gruppe og samfund på baggrund af teoretisk og empirisk viden.

Kurset skal berøre følgende temaer: De almindeligste interventionsformer ift. forældre, børn, unge og familier, evidensbaseret praksis, pædagogiske/psykologiske handleplaner, evaluering af effekten ved valgte interventionsformer.

Kurset er forhåndsgodkendt med 12 timer til børnemodulet for alle specialistuddannelser inden for børne- og ungeområdet. Der vil antageligt være en del af deltagerne, der i gang med en specialistuddannelse. Kurser på børnemodulet er videnskabeligt funderet og er målrettet alle specialistuddannelser inden for børne- og ungeområdet.

Som underviser har du mulighed for at sætte dit præg på form og indhold ud fra ovenstående retningslinjer.

Kurset ønskes udbudt i 2022 enten i Aarhus eller som et online kursus.

Se kursusbeskrivelsen for det senest afholdte kursus med formål, temaer og læringsmål her.

Send en kort ansøgning med CV med begrundelse for, hvorfor du søger stillingen.

Ansøgningen sendes til job@dp.dk eller med brev til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, att.: Caroline Pallesen

Ansøgningsfrist: mandag den 17. januar 2022 kl. 12.

Mere info

Krav til underviseres kvalifikationer

Anerkendte specialister samt psykologer ansat ved universiteter med viden og erfaring inden for emnet. Psykologer uden specialistgodkendelse eller andre sagkyndige akademikere med relevante spidskompetencer skal kunne dokumentere et relevant CV samt praktisk erfaring eller forskning.

Løn
Der aflønnes for 14 timer, hvoraf der undervises i 12 timer. Honorar pr. time er 1.843, – kr. (2022-niveau).

Kontakt
Spørgsmål rettes til konsulent Caroline Pallesen på tlf. 35 25 97 60 eller cap@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge