Fagnævnsmedlemmer til Psykoterapeutisk Fagnævn søges

Psykoterapeutisk fagnævn har en række opgaver:

Fagnævnet vurderer specialistansøgninger og supervisoransøgninger fra medlemmer, der søger godkendelse inden for det psykoterapeutiske speciale.

Fagnævnet bedømmer uddannelsesansøgninger og kursusansøgninger fra kursusudbydere som gerne vil have deres uddannelser og kurser godkendt til brug for specialistuddannelsen i Psykoterapi.

Fagnævnet medvirker til at ajourføre den psykoterapeutiske specialistuddannelse i samarbejde med Specialistuddanneslsesudvalget. Aktuelt står fagnævnet foran at skulle indgå i evaluering og revision af specialistuddannelsen.

Fagnævnet består af 8 medlemmer som for hovedpartens vedkommende skal være specialister i Psykoterapi.

Fagnævnet mødes 8 gange årlige og arbejder derudover løbende med sagsbehandling i samarbejde med foreningens sekretariat.

Fagnævnsarbejdet honoreres med kr. 12.500,- pr. år. Det udbetales 2 gange om året, i maj og november. Transportudgifter og forplejning dækkes.

Medlemsindflydelse, faglige diskussioner og hyggeligt samvær kendetegner i øvrigt arbejdet i fagnævnet.

Kommende fagnævnsmedlemmer forventes at have indgående teoretisk og metodisk kendskab til én eller flere af følgende referencerammer:

  • Eksistentiel/humanistisk
  • Kognitiv/adfærdsterapeutisk
  • Psykodynamisk/psykoanalytisk
  • Systemisk/strukturel

Ansøgning bedes vedlagt CV.

Ansøgning bedes sendt hurtigst muligt og senest 2. oktober 2017 kl. 12. Ansøgning sendes som mail til fagnævnets sekretær Brita Lauritzen bla@dp.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge