Brænder du for at bruge din faglighed til at styrke psykologiens plads i samfundet?

I Dansk Psykolog Forening mener vi, at psykologernes kompetencer bør spille en langt mere væsentlig rolle i udviklingen af det danske samfund. For at styrke foreningens indsats med politisk interessevaretagelse søger vi derfor en fagligt stærk psykolog på fuld tid eller flere psykologer på deltid til vores afdeling for Politisk rådgivning og analyse.

Arbejdsområder

Som psykologfaglig konsulent i Dansk Psykolog Forening skal du være med til at sikre den psykologfaglige tyngde i foreningens strategiske og politiske arbejde.
Vi har brug for dig til at bringe forskning samt medlemmernes faglige kompetencer og praktiske erfaringer i spil, når vi arbejder med politisk interessevaretagelse.

Du skal således med dine stærke psykologfaglige og kommunikative kompetencer bidrage til at præge den politiske dagsorden til gavn for psykologiens placering i samfundet i almindelighed og Dansk Psykolog Forenings medlemmer i særdeleshed.

Dine hovedarbejdsopgaver

 • Udarbejde analyser, notater mv. for at understøtte foreningens daglige politiske ledelses arbejde med interessevaretagelse for psykologerne og for faget
 • Analysere og kortlægge forskning og forskningsområder af relevans for foreningens politiske og strategiske mærkesager
 • Forberedelse af og opfølgning på formandens møder med eksterne politiske interessenter og samarbejdsparter i samspil med afdelingens øvrige medarbejdere
 • Kontakt til medlemmer med særlig viden og kompetencer inden for foreningens politiske mærkesager
 • Følge relevant lovgivning og politiske processer af betydning for psykologien og psykologers virke
 • I mindre omfang understøtte relevante interne udvalg samt arbejds- og følgegrupper

Vi forudsætter, at du:

 • Er uddannet psykolog og har et bredt kendskab til faget, både teoretisk og praktisk
 • Har erhvervserfaring som psykolog og god viden om psykologers arbejdsfelter og professionsudøvelse
 • Kan dokumentere kompetencer til at vurdere kvalitet af forskning og implikationer af forskningsresultater
 • Har særdeles gode formidlingsevner, som gør dig i stand til at kommunikere fagligt tungt stof kort og klart til forskellige målgrupper, både fagfæller og politikere mv.
 • Har let ved at samarbejde både med kollegaer i sekretariatet og med medlemmer
 • Trives i en travl og omskiftelig hverdag
 • Har forståelse for en faglig organisations rolle og opgave og din placering i denne

Som person er du både opsøgende og nysgerrig i forhold til eksterne samarbejdsparter og trives i samspil med både disse og foreningens engagerede medlemmer.

Om stillingen

Stillingen/ stillingerne er placeret i Dansk Psykolog Forenings afdeling for Politisk rådgivning og analyse med pt. i alt 4 medarbejdere.

Det forventes, at du er opsøgende i forhold til at holde dig fagligt opdateret og der vil være mulighed for at du løbende deltager i specialistkurser og anden relevant kompetenceudvikling.

Stillingen kan enten besættes som en fuldtidsstilling (37 timer/uge) eller som en (eller flere) deltidsstilling(er) i kombination med anden relevant beskæftigelse som psykolog.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og AC-klubben i sekretariatet. Lønnen fastsættes efter individuel forhandling i forhold til dine kvalifikationer og din erfaring.

Tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgning

Angiv gerne i ansøgningen, hvor mange timer du har mulighed for at arbejde. Særligt for ansøgere til en deltidsstilling gælder, at vi samlet set søger at få dækket de omtalte arbejdsopgaver og kompetencer. Det er således ikke en forventning, at hver enkelt ansøger kan imødekomme alle ønsker til kompetencer bortset fra uddannelsen som psykolog, som er en forudsætning for at komme i betragtning.

Send din ansøgning mærket ”konsulent/ psykolog” samt CV til job@dp.dk så vi har den senest 2. februar 2016.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte chef for Politisk rådgivning og analyse Martin Kaag på telefon 61 44 00 67 eller mka@dp.dk.

Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer. Medlemstallet er knap 10.000. I sekretariatet er ansat knap 50 medarbejdere. Læs mere på www.dp.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge