Motiveres du af at arbejde direkte sammen med den politiske og administrative ledelse i en forening med et stærkt formål og godt 11.000 engagerede medlemmer? Er du i stand til at omdanne strategiske målsætninger til konkrete resultater i en politisk styret organisation? Kan du repræsentere foreningens interesser i en politisk spændende virkelighed med pres på den mentale trivsel i befolkningen? Og brænder du for at lede og udvikle 15 dedikerede medarbejdere i Ledelsesstaben? Så er stillingen som stabschef i Dansk Psykolog Forening måske noget for dig.

Interessevaretagelse og kommunikation i tæt samspil med direktør og formand

Som stabschef arbejder du med direkte reference til direktør Jacob Stengaard Madsen og tæt sammen med formand Eva Secher Mathiasen for at realisere foreningens mål og visioner. Du skal sekretariatsbetjene og rådgive direktør og formand og bliver tæt involveret i at tilrettelægge, supportere og følge op på bestyrelsens arbejde. Vi er i fuld gang med udviklingen af et nyt arbejdsprogram, der skal være klar til foreningens generalforsamling i september 2021, hvor medlemmerne i fællesskab vedtager de strategiske målsætninger for den kommende 3-årige periode. Du skal motiveres af foreningens dobbelte vision om at arbejde for psykologers vilkår og kompetencer og for at fremme den mentale sundhed og trivsel i samfundet.

Hovedopgaverne omfatter herudover tilvejebringelse af datagrundlag og analyser til brug for interessevaretagelse, beslutningsgrundlag samt kommunikation om foreningen internt og eksternt. Vi er i færd med at udvikle en ny kommunikationsstrategi og ny hjemmeside.

Som chef for Ledelsesstaben får du personaleansvar for 15 medarbejdere, der beskæftiger sig med interessevaretagelse, kommunikation, analyser, psykologfaglige opgaver og ledelsesbetjening og samarbejder tæt og engageret om opgaverne.  Du bidrager aktivt til foreningens ledergruppe, hvor vi lægger vægt på et ærligt, professionelt og tillidsfuldt samarbejde på tværs.

Ledelseserfaring fra politisk ledet organisation

Du skal have solid ledelseserfaring fra en politisk ledet organisation. Din erfaring kan være opbygget som leder eller projektleder, f.eks. indenfor medlems- eller borgerområdet i en interesseorganisation/forening eller relevant offentlig organisation, hvor medlemmer eller borgere er i centrum. Du skal kunne dokumentere gode resultater i rollen som sparringspartner for en politisk ledelse i både strategiske, politiske og organisatoriske forandringsprocesser.

Din hidtidige karriere afspejler, at du brænder for at gøre en forskel, og at du har både interesse og flair for at arbejde med analyse, kommunikation og realiseringen af strategiske målsætninger med et vedvarende implementeringsrettet fokus. Det er afgørende, at du har et skarpt fokus på at komme i mål og realisere det, vi har besluttet.

Som person er du ansvarlig, engageret, målorienteret og nysgerrig på samfundets udvikling. Du har et skarpt politisk og analytisk blik på aktuelle problemstillinger. Du lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, og som tydelig og nærværende personaleleder formår du at sætte retning, fremme trivsel og bringe ledelsesstabens forskellige fagligheder i spil. Du ser samtidig ledelse som en holdsport og ønsker at være med til at skabe gode resultater i et stærkt arbejdsfællesskab og i samskabelse med medlemmerne.

Du kender og respekterer fagbevægelsens grundvilkår og eksistensberettigelse som samfundspåvirkende foreninger, der både historisk og aktuelt har stor indflydelse på livsvilkår og rammer for bedre levede liv.

Det forventes, at du har en akademisk baggrund på kandidatniveau, gerne suppleret med en lederuddannelse.

Ansøgning

Human Capital Group bistår Dansk Psykolog Forening med rekrutteringsprocessen. Er du interesseret, kan du læse mere i stillings- og kandidatprofilen. Du er også velkommen til at kontakte foreningens direktør Jacob Stengaard Madsen på tlf. 2911 2169 eller Henrik Greisen fra Human Capital Group på tlf. 5127 0107 for en nærmere drøftelse.

Vi ser frem til at modtage dit CV og en motiveret ansøgning på exe@hcg.dk inden 5. maj kl. 12.00.

Arbejdsstedet er Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 17. og 25. maj 2021. Tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. august 2021.

Dansk Psykolog Forening arbejder for medlemmerne og for samfundet. Vi er på én gang fagforening og forening for psykologernes profession. Foreningen står på et solidt fundament af høj medlemstilfredshed, høj organisationsprocent og et fagligt stærkt sekretariat. Vi har godt 11.000 engagerede medlemmer og et sekretariat med 55 medarbejdere med kontorer i København og Aarhus. Det er vores vision at sikre psykologers vilkår og kompetencer og arbejde for menneskers psykiske velfærd og trivsel. 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge