Dansk Psykolog Forening søger underviser til kurset
’Med individet i fokus’

Kurset er på 5 dage og har til formål at give kendskab til teorier og modeller til belysning af individets trivsel, udvikling og læring i en arbejdsrelateret kontekst samt individets reaktioner i forskellige belastningssituationer som fx stress eller udbrændthed med henblik på at kunne identificere problemer og udviklingsmuligheder og udforme relevante interventionsstrategier for den enkelte medarbejder eller leder. Kurset er målrettet autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig i arbejds- og organisationspsykologi samt psykologer med speciel interesse indenfor området.

Kurset er forhåndsgodkendt til Specialistuddannelsen i Arbejds- og organisationspsykologi med 30 timer, og der vil antageligt være en del af deltagerne, der er i gang med en specialistuddannelse. Kurset er et af tre kurser på arbejds- og organisationspsykologimodulet, som er fællesmodulet for alle specialister inden for arbejds- og organisationspsykologi. Kurserne er videnskabeligt funderet og skal sikre en grundlæggende introduktion til arbejds- og organisationspsykologiens genstandsfelt, teorigrundlag og metoder. Læs mere om arbejds- og organisationsmodulet her.

Som underviser har du mulighed for at sætte dit præg på form og indhold ud fra ovenstående retningslinjer.

Kurset ønskes udbudt i Aarhus i 2022.

Se kursusbeskrivelsen for det senest afholdte kursus med formål, temaer og læringsmål her.

Send en kort ansøgning med CV med begrundelse for, hvorfor du søger stillingen.

Ansøgningen sendes til job@dp.dk eller med brev til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, att.: Caroline Pallesen

Ansøgningsfrist: mandag den 13. december 2021 kl. 12.

MERE INFORMATION

Krav til underviseres kvalifikationer
Anerkendte specialister samt psykologer ansat ved universiteter med viden og erfaring inden for emnet.

Psykologer uden specialistgodkendelse eller andre sagkyndige akademikere med relevante spidskompetencer skal kunne dokumentere et relevant CV samt praktisk erfaring eller forskning.

Løn
Der aflønnes for 7 timer pr. dag, og der undervises i 6 timer pr. dag.
Honorar pr. time er 1.843, – kr. (2022-niveau).

Kontakt
Spørgsmål rettes til konsulent Caroline Pallesen på tlf. 35 25 97 60 eller cap@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge