Dansk Psykolog Forening søger underviser til kurset ’Organisationspsykologi’

Kurset er på 2 dage og har til formål at introducere psykologer, der arbejder uden for det organisationspsykologiske felt, til organisationspsykologien og organisationspsykologiske arbejdsområder. Kurset er målrettet psykologer, der ikke eller kun i begrænset omfang kender til eller arbejder med organisationspsykologiske analyse- og interventionsformer.

Kurset er forhåndsgodkendt til tværgående modul med 12 timer for alle specialistuddannelserne med undtagelse af Arbejds- og organisationspsykologi, og der vil antageligt være en del af deltagerne, der er i gang med en specialistuddannelse. Kurser på tværgående modul er videnskabeligt funderet og har til formål at give faglig indsigt på introducerende niveau, som er relevant på tværs af alle specialistuddannelserne. Kurserne bidrager til fleksibilitet og faglig bredde i den enkeltes uddannelsesforløb og skal give en bred teoretisk formidling inden for et givent emne.

Som underviser har du mulighed for at sætte dit præg på form og indhold ud fra ovenstående retningslinjer.

Kurset ønskes udbudt i Aarhus i 2021.

Se kursusbeskrivelsen for det senest afholdte kursus med formål, temaer og læringsmål her.

Send en kort ansøgning med CV med begrundelse for, hvorfor du søger stillingen.

Ansøgningen sendes til job@dp.dk eller med brev til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, att.: Caroline Pallesen

Ansøgningsfrist: mandag den 27. april 2020 kl. 12.

MERE INFORMATION

Krav til underviseres kvalifikationer
Anerkendte specialister samt psykologer ansat ved universiteter med viden og erfaring inden for emnet.

Psykologer uden specialistgodkendelse eller andre sagkyndige akademikere med relevante spidskompetencer skal kunne dokumentere et relevant CV samt praktisk erfaring eller forskning.

Løn
Der aflønnes for 7 timer pr. dag, og der undervises i 6 timer pr. dag.
Honorar pr. time er 1.771, – kr. (2020-niveau).

Kontakt
Faglige spørgsmål rettes til Merete Strømming på tlf. 23 44 83 31 eller mst@dp.dk
Øvrige spørgsmål rettes til konsulent Caroline Pallesen på tlf. 35 25 97 60 eller cap@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge