Dansk Psykolog Forening søger underviser til kurset ’Valg af interventionsformer, børn og unge’

Dansk Psykolog Forening søger underviser til kurset ’Valg af interventionsformer, børn og unge’

Kurset henvender sig til alle psykologer. Da det er forhåndsgodkendt til specialistuddannelsernes børnemodul (12 timer), vil der antagelig være en del af deltagerne, som er i gang med en af foreningens specialistuddannelser.

Kurset skal skærpe deltagernes kompetence til, på dokumenteret grundlag, at vurdere og visitere til relevante interventioner.

Som underviser har du mulighed for at sætte dit præg på form og indhold inden for den foreliggende kursusbeskrivelse

Se kursusbeskrivelsen for det senest afholdte kursus med formål, temaer og læringsmål her.

Se også beskrivelsen af kurset og dermed ramme for forhåndsgodkendelsen til specialistuddannelse under Børnemodulet her.

Børnemodulet er et af tre mulige fællesmoduler, som giver bred teoretisk viden inden for børneområdet med særlig vægt på udredning.

Send en kort ansøgning med CV og begrundelse for, hvorfor du søger stillingen.

Ansøgningen sendes til blm@dp.dk eller med brev til

Dansk Psykolog Forening,
Stockholmsgade 27,
2100 København Ø,
att.: Udviklingskonsulent Birgitte Lund Møller.

Ansøgningsfrist: 2. marts 2017

Mere info

Krav til lærerkvalifikationer
Anerkendte specialister samt psykologer ansatte ved universiteter med viden og erfaring inden for emnet.

Ikke godkendte psykologer eller andre sagkyndige akademikere med relevante spidskompetencer skal kunne dokumentere et relevant cv samt dokumentere praktisk erfaring eller forskning.

Løn
Der aflønnes for 7 timer pr. dag og der undervises i 6 timer pr. dag.
Honorar pr. dag 11.900,- kr.

Kontakt
Faglige spørgsmål rettes til Merete Strømming på tlf. 23 44 83 31.
Øvrige spørgsmål rettes til Birgitte Lund Møller på tlf. 35 25 97 60.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge