Undervisere til kursusprogrammet 2015

Dansk Psykolog Forening søger undervisere til kurset “17.2. Med individet i fokus”.

Du finder kursusbeskrivelse, formål og læringsmål her.

Kurset opslås i foreningens kursusprogram 2015 og afholdes i København eller Aarhus. Undervisningsdage aftales senere.

Kurset er godkendt til arbejds- og organisationspsykologimodulet. Kurserne på modulet skal sikre, at den kommende specialist besidder en bred teoretisk viden inden for området med særlig vægt på kendskab til udredning og intervention.

Arbejds- og organisationsmodulet skal sikre, at psykologen er i stand til at foretage fagligt relevante og metodisk forsvarlige udredninger af problemstillinger inden for området på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau. Psykologen skal via modulet opnå indsigt i forskellige metoders forankring og deres praktiske og teoretiske anvendelighed, herunder deres begrænsninger. Psykologen skal endvidere gøres i stand til at vælge relevante interventionsformer med dokumenteret effekt. Den kommende specialist skal på arbejds- og organisationsmodulet opnå kendskab til udviklingstendenser inden for feltet samt viden om lovgivning og etiske problemstillinger i forbindelse med arbejds- og organisationspsykologiske arbejdsopgaver. Endelig skal det sikres, at psykologen er i stand til at trække på relevante teorier fra andre specialeområder.

Send en kort ansøgning med CV og begrundelse for, hvorfor du søger stillingen.

Ansøgningen sendes til gje@dp.dk eller med brev til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27., 2100 København Ø, att.: sekretær Gitte Jensen.

Ansøgningsfrist: 1. december 2014

Mere info

Krav til lærerkvalifikationer

Anerkendte specialister samt psykologer ansatte ved universiteter.

Ikke-godkendte psykologer eller andre sagkyndige akademikere med relevante spidskompetencer skal kunne dokumentere et relevant CV samt dokumentere praktisk erfaring eller forskning.

Løn

Der aflønnes for 7 timer pr. dag og der undervises i 6 timer.

Honorar pr. dag 11.200,- kr.

Kontakt

Faglige spørgsmål: Hanna Arafa El-Kholy,  tlf.nr. 5130 3440.

Øvrige spørgsmål: Gitte Jensen, tlf.nr. 3525 9711

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge