Undervisere til kursusprogrammet 2017

Dansk Psykolog Forening søger undervisere til Kursusprogrammet 2017 til kurserne i Familieterapi, teori og intervention I og II samt Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet.

Kurserne i familieterapi I og II er begge godkendt på det tværgående modul i forhold til foreningens specialistuddannelser. Kurserne på modulet skal give mulighed for faglig indsigt på tværs af specialerne med fælles basisdiscipliner eller fælles arbejdsområder. Indholdsmæssigt er der tale om introducerende kurser, der skal bidrage til en fleksibilitet og faglig bredde i den enkeltes uddannelsesforløb.

Niveaumæssigt vil den forsknings- og erfaringsbaserede viden, som formidles på kurserne, være på postgraduat niveau, dog ikke på så højt specialiseret niveau som kurserne på specialiseringsmodulerne. På kurserne på det tværgående modul kan man således ikke forvente at få en ”facitliste” til behandling af specielle kategorier af klienter eller en detaljeret gennemgang af mere specifikke underområder inden for et givent emne. Det forudsættes desuden, at kursisterne har kendskab til de mere basale psykologiske teorier og metoder (eksempelvis diagnosesystemer).

Kurset i Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet er godkendt i forhold til foreningens specialistuddannelser inden for børneområdet og skal sikre kendskab til de relevante love inden for børne- og ungeområdet (psykologloven, forvaltningsloven, lov om social service, folkeskoleloven og sundhedsloven). Endvidere skal kurset give deltagerne mulighed for at erhverve begreber, teorier og metoder om det etiske til refleksion, forståelse og bearbejdning af etiske problemstillinger.

OBS: Se mere om kursernes formål og temaer i boksene nedenfor.

Ansøgningsfrist: 25. juli 2016. 

Send din ansøgning til Gitte Jensen, gje@dp.dk eller med brev til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27., 2100 København Ø, att.: sekretær Gitte Jensen.

Mere info

Krav til lærerkvalifikationer

Anerkendte specialister samt psykologer ansatte ved universiteter.

Ikke-godkendte psykologer eller andre sagkyndige akademikere med relevante spidskompetencer skal kunne dokumentere et relevant CV samt dokumentere praktisk erfaring eller forskning.

Løn

Der aflønnes for 7 timer pr. dag og der undervises i 6 timer.

Honorar pr. dag 11.515,- kr.

Kontakt

Faglige spørgsmål: Merete Strømming: mst@dp.dk

Øvrige spørgsmål: Gitte Jensen: gje@dp.dk. Tlf. 3525 9711

3.15. Familieterapi: teori og intervention, I

Formål: At give deltagerne et overblik over nyere familieterapeutiske interventionsformer.

Temaer: Kort rids af familieterapiens historie herunder paradigmeskift fra fokus på individet til fokus på kontekst/relationer. Kort gennemgang af forskellige teoretiske tilgange: den strukturelle, den systemiske, den strategiske (løsningsfokuseret terapi) og den socialkonstruktivistiske, herunder narrative tilgang. Gennemgang af centrale begreber i familieterapi: joining, omstrukturering, reframing.

Der tages udgangspunkt i deltagernes egne sager.

Varighed: 12 timer

3.16. Familieterapi: teori og intervention II

Formål: At give deltagerne bedre forudsætninger for at kunne arbejde familieterapeutisk med familier i krise, såvel motiverede som umotiverede familier. Kursus I er en forudsætning for at deltage i dette kursus.

Temaer: Det forventes, at deltagerne medbringer cases, så praksis bliver integreret i kurset. Der arbejdes mere dybtgående end i kursus I med de centrale begreber i familieterapien. Der lægges vægt på, at disse begreber tilegnes dels teoretisk, dels konkret færdighedsmæssigt gennem praktiske øvelser i form af bl.a. rollespil ud fra de medbragtes cases.

Varighed: 12 timer.

5.5. Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet 12 timer

Undervisning i de relevante love inden for børne- og ungeområdet:

  • Psykologloven
  • Forvaltningsloven
  • Lov om social service
  • Folkeskoleloven

Der skal desuden undervises i etik i relation til de psykologiske arbejdsopgaver, herunder udfærdigelse af rapporter, formidling, rådgivning samt behandling.

Varighed: 12 timer

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge