Her finder du alle foreningens udvalg og fagnævn med oversigt over medlemmer og opgaver.

Bestyrelsen har seks faste udvalg, der nedsættes af bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har desuden i perioden 2018 – 2021 nedsat tre arbejdsprogramudvalg om Somatik Børn, Somatik Voksne og Psykiatri.

Derudover kan bestyrelsen i perioden oprette midlertidige udvalg, nævn og arbejdsgrupper til løsning af afgrænsede ad-hoc opgaver.

Endelig opretter bestyrelsen fagnævn indenfor områderne, hvor der er eller overvejes at etablere en specialistuddannelse.

Se ”Regelsæt 2018-2021”. (Link til pdf)

Se udvalg og fagnævn 2018-2021

ARBEJDSMILJØUDVALGET

Arbejder med arbejdsmiljøspørgsmål for foreningens medlemmer.

Læs mere

FAGNÆVN

De 10 fagnævn vurderer bl.a. specialistuddannelsesforløb.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET

Forbereder dagsorden mv. for bestyrelsens møder.

Læs mere

KRITISKE REVISORER

Reviderer Dansk Psykolog Forenings årsregnskab.

Læs mere

KURSUSUDVALGET

Er ansvarlig for udviklingen af foreningens kursusaktivitet.

Læs mere

LIBERALT FORHANDLINGSUDVALG

Mandatgivende i forhold til aftaler på det liberale område.

Læs mere

LØN & STILLINGSSTRUKTURUDVALGET

Offentligt og privat ansatte medlemmers ansættelsesvilkår.

Læs mere

NATIONAL AWARDING COMMITTEE

NAC administrerer EuroPsy ordningen.

Læs mere

PSYKIATRI

Arbejdsprogramudvalg nedsat af generalforsamlingen i 2018.

På vej

SOMATIK BØRN

Arbejdsprogramudvalg nedsat af generalforsamlingen i 2018.

På vej

SOMATIK VOKSEN

Arbejdsprogramudvalg nedsat af generalforsamlingen i 2018.

På vej

SPECIALISTUDDANNELSESUDVALGET

Godkender medlemmers specialistuddannelsesforløb.

Læs mere

UDDANNELSES- OG FORSKNINGSUDV.

Arbejder fx. med autorisation, taxameterordning mv.

Læs mere

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge