Medlemmer

Der er 9 fagnævn med ansvar for hver sin specialistuddannelse.

Arbejds- og Organisationspsykologisk Fagnævn: Hanne Anthony (Formand) Bent Berthold Schultz, Hanna Arafa El-Kholy og Henrik Ankerstjerne Eriksen.

Børneneuropsykologisk Fagnævn: Lotte Fensbo, Heidi Toft Olesen, Katrine Hübertz Wiese, Maiken Agger Tømming og Carsten Lose.

Børnepsykologisk Fagnævn: Helle Gry Pedersen, Mariann Rugård Jensen, Marlene Lübeck og Tove Langager Jespersen.

Gerontopsykologisk Fagnævn: Anna Aamand (formand), Susanne Kaagaard og Sofie Nautrup Stisen.

Neuropsykologisk Fagnævn: Nikoline Hall, Kristoffer Petterson, Anne Mette Svendsen, Anne Tersbøl Melsen og Ida Unmack Larsen.

Psykopatologisk Fagnævn: Tine Wøbbe (formand), Lars Bjerggaard Pedersen, Sebastian Simonsen og Lars Henning Andersen.

Psykotraumatologisk Fagnævn: Berith Annette Bro (formand), Hope Cedercrantz, Anders Korsgaard Christensen, Charlotte Mosbæk.

Pædagogisk Psykologisk Fagnævn: Bjarne Nielsen (formand), Pernille Dorph, Kirsten Nykjær Grunnet og Jette Lentz

Sundhedspsykologisk Fagnævn: Heidi Kjøgx og Flemming Bang Rasmussen.

OM FAGNÆVN

For hver specialistuddannelse nedsætter bestyrelsen et fagnævn på baggrund af en indstilling fra det pågældende faglige selskab.

Fagnævnet er løbende ansvarlig for konkretisering af specialistuddannelsens indhold og praktiske gennemførelse.

Fagnævnet vurderer, om et specialistuddannelsesforløb er i overensstemmelse med den vedtagne specialistuddannelse på området, og afgiver indstilling til Specialistuddannelsesudvalget om den endelige godkendelse af specialistuddannelsen for den enkelte deltager.

KONTAKT FAGNÆVN

Kontakt til fagnævnene kan ske ved at sende mail til bla@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge