Bestyrelsen kan vælge nedsætte et forretningsudvalg. Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens møder, fastlægger dagsorden og tidsmæssig prioritering af de enkelte punkter på dagsordenen.

Forretningsudvalget holder hver 10 ordinære møder om året. Alle møder i generalforsamlingsperioden 2018-21 er planlagt.

Arbejdet i forretningsudvalget er fastlagt i ”Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening”, som vedtages af bestyrelsen på et af de første bestyrelsesmøder i generalforsamlingsperioden.

MEDLEMMER
  • Dea Seidenfaden
  • Kristin Munch-Christiansen
  • Joël Boukris
  • Rose-Marie Mollerup

Referater af periodens forretningsudvalgsmøder

Referater 2018-2021

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge