Kursusudvalget har ansvaret for den overordnede udvikling, planlægning og praktiske gennemførelse af Dansk Psykolog Forenings samlede kursusaktivitet.

Kursusudvalget udgiver et kursusprogram én gang årligt med en række kurser, som retter sig mod Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser.

Endvidere godkender udvalget kurser, der ønskes godkendt på fællesmodulerne.

Kurser der ønskes godkendt i forhold til det tværgående modul på arbejds- og organisationspsykologisk, kurser på 3.99., øvrige samt kurser på specialiseringsmodulerne godkendes i de respektive Fagnævn.

Kurser, der ønskes godkendt i forhold specialistuddannelsernes fællesmoduler, skal være sekretariatet i hænde senest 3 uger før mødet.

Læs Kursusudvalgets kommissorium her:

MEDLEMMER
 • Merete Strømming (formand)
 • Lena Brøgger Jepsen
 • Berith Annette Bro
 • Carsten Lose
 • Hanna Arafa El-Kholy
 • Helle Gry Pedersen
 • Ida Unmack Larsen
 • Pernille Dorph
 • Sebastian Simonsen
 • Sofie Nautrup Stisen
 • Bent Schultz
 • Sekretær Caroline Appel Pallesen, e-mail: cap@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge