Løn- og Stillingsstrukturudvalget (L&S) er et fast udvalg under bestyrelsen.

Udvalget består af mindst 6 medlemmer, heraf mindst et bestyrelsesmedlem. Udvalget er sammensat af en repræsentant fra hver af de godkendte sektioner, to tillidsrepræsentanter, der er udpeget af bestyrelsen samt op til tre repræsentanter for ansættelsesområder, der ikke dækket af en sektion.

Udvalgets arbejdsområder er løn- og alle øvrige ansættelsesvilkår for medlemmer i offentlig og privat ansættelse. L&S fungerer desuden som foreningens forhandlingsudvalg i forbindelse med de offentlige overenskomstforhandlinger.

Løn- og Stillingsstrukturudvalgets kommissorium for 2018-2021 følger efter godkendelse ultimo januar 2019.

MEDLEMMER
 • Eva Secher Mathiasen (formand)
 • Amanda Kusk Kjærgaard
 • Pernille M. Thorsen
 • Louise Margrethe Pedersen
 • Julie Lund Nørholt
 • Hanne Faurschou
 • Mads Huse
 • Matine Ladegaard
 • Pernille Dorph
 • Signe Rysbjerg Møller
 • Stinne Mølgård
 • Maja Nielsen
 • Søren Larsen
 • Mette-Sofie Arnvig

 

Fra sekretariatet:

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge