Løn- og Stillingsstrukturudvalget (L&S) er et fast udvalg under bestyrelsen.

Udvalget består af mindst 6 medlemmer, heraf mindst et bestyrelsesmedlem. Udvalget er sammensat af en repræsentant fra hver af de godkendte sektioner, to tillidsrepræsentanter, der er udpeget af bestyrelsen samt op til tre repræsentanter for ansættelsesområder, der ikke dækket af en sektion.

Udvalgets arbejdsområder er løn- og alle øvrige ansættelsesvilkår for medlemmer i offentlig og privat ansættelse. L&S fungerer desuden som foreningens forhandlingsudvalg i forbindelse med de offentlige overenskomstforhandlinger.

Læs kommisorium for Løn- og Stillingsstrukturudvalget her.

MEDLEMMER
 • Eva Secher Mathiasen (formand)
 • Amanda Kusk Kjærgaard
 • Pernille M. Thorsen
 • Louise Margrethe Pedersen
 • Julie Lund Nørholt
 • Malene Hein Damgaard
 • Mads Huse
 • Matine Ladegaard
 • Pernille Dorph
 • Signe Rysbjerg Møller
 • Stinne Mølgård
 • Maja Nielsen
 • Søren Larsen

 

Fra sekretariatet:

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge