Udvalgets arbejdsområde er politiske sager indenfor samfunds- og borgerrettede forhold.

Dansk Psykolog Forenings overordnede politik er, at alle borgere med behov herfor skal have nødvendige og tilstrækkelige tilbud om psykologisk rådgivning, udredning, behandling og støtte. Det er politikerne og de offentlige myndigheders ansvar, at borgerne får disse tilbud.

De overordnede principper skal være, at der er let, lige og gratis adgang til tilbuddene, uanset om man vælger at tilbyde ydelserne ved privatpraktiserende, offentlig- eller privatansatte psykologer.

Udvalget fokuserer især på emner som psykologiske behandlingsmuligheder for børn og unge, PPR, socialområdet, gerontopsykologisk område og sundhedsvæsnet.

MEDLEMMER
  • Merete Strømming (formand)
  • Anna Aamand
  • Camilla Holst Thygese
  • Diana Andersen
  • Eric Allouche
  • Niels Morre
  • Zenia Stengaard Jepsen Børsen

 

Fra sekretariatet:

  • Line Fleckenstein Andersen, e-mail: lfa@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge