Specialistuddannelsesudvalget består af en bestyrelsesvalgt formand og én repræsentant fra hvert fagnævn. Udvalget forestår koordineringen af specialistuddannelserne under hensyntagen til rammen for specialistuddannelserne.

Specialistuddannelsesudvalget beslutter på grundlag af en fagnævnsindstilling, om en specialistuddannelse for den enkelte kan godkendes.

Det påhviler endvidere Specialistuddannelsesudvalget at følge udviklingen i andre landes postgraduate specialistuddannelser på det psykologiske område.

Læs Specialistuddannelsesudvalgets kommissorium her:

MEDLEMMER
 • Merete Strømming (formand)
 • Claus Wennermark
 • Thomas Iversen
 • Anna Aamand
 • Berith Bro
 • Bjarne Nielsen
 • Hanne Anthony
 • Helle Gry Pedersen
 • Jette Stokholm
 • Annalise Rust
 • Carsten Lose
 • Lars Henning Andersen

 

Fra sekretariatet:

 • Brita Lauritzen, e-mail: bla@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge