Gode råd til psykologer, der laver videokonsultationer

Videokonsultationer er et godt og stærkt redskab, som mange flere psykologer nu får lejlighed til at stifte bekendtskab med. Formatet er anderledes, men det er grundlæggende samme faglige metode og samme etik. De fleste psykologer og klienter oplever, at det ikke er så svært som man tror, og at man hurtigt kommer over evt. begyndelsesvanskeligheder ift. teknik.

Både forskning og kliniske erfaringer viser, at klienter generelt oplever videobaseret psykoterapi som både gavnligt, fleksibelt og i nogle tilfælde også mindre stigmatiserende, ligesom der er god evidens for at det er muligt at opnå en god terapeutisk alliance og for at terapien er effektiv.

Få styr på teknikken

 • Sæt dig godt ind i de tekniske forhold, som videoløsningen kræver.
 • Afprøv om muligt gerne formatet før den første konsultation med en klient.
 • Derudover er de to vigtigste tekniske råd for at sikre forudsætningerne for en god samtale at bruge headset (for at mindske støj) og om muligt at sætte et internetstik i computeren for at sikre en mere stabil internetforbindelse. Råd gerne klienten til det samme, hvis det er muligt.
 • Det kan også være en fordel at sørge for at virusscanne sin computer, inden man påbegynder videokonsultationer.
 • Teknisk support til VideoPsykolog-løsningen på Sundhed.dk i øvrigt er tilgængeligt her.

Hvis forbindelsen svigter

 • Aftal på forhånd eller i begyndelsen af samtalen, hvad I gør, hvis f.eks. videoforbindelsen svigter.
 • Aftal f.eks. at ringe klienten op på telefon, så kontakten alligevel opnås.

Italesæt konteksten

 • Det er gavnligt at italesætte konteksten overfor klienten. Det gøres bl.a. ved at fortælle hvor du sidder, og at du er alene, og ved at spørge ind til, hvordan klienten oplever videokonsultationen, og om lyd og billede fungerer som det skal.
 • Italesæt gerne, at når dit blik flytter sig på skærmen, så er det fordi du kigger op i webkameraet, for at give oplevelsen af øjenkontakt, og når du kigger længere ned på skærmen, er det for at se klienten.
 • Italesæt også når du ser væk fra skærmen, f.eks. for at skrive noter eller se på uret.
 • For at kompensere for at man ikke sidder i det samme rum, kan det være en fordel af være lidt mere eksplicit i alliancearbejdet. Tjek lidt mere ind med klienten. Spørg f.eks. lidt oftere mere ind til klientens kropslige fornemmelser eller tanker.
 • Se Flere generelle råd om f.eks. talehastighed og pauser i Region Midtjyllands guide til den gode videokonsultation her.

Under videokonsultation gælder samme regler som altid

 • Selvom videokonsultation er et andet format end behandling ansigt-til-ansigt, så er meget overførbart.
 • Psykologen skal stadig anvende sin professionelle faglighed, sikre den terapeutiske kontrakt, journalisere, opsøge supervision og følge op på at behandlingen virker mv.
 • Psykologen der udfører behandling via videokonsultation er underlagt de til enhver tid gældende etiske retningslinjer, og autoriserede psykologer er desuden under gængs tilsyn af Psykolognævnet.

Hav protokol klar i tilfælde af krise

 • Psykologen bør have en protokol klar inden samtalen for at håndtere krise eller akut opståede situationer (f.eks. selvmordstanker eller hvis klienten akut bliver dårlig under samtalen).
 • Hvis det er en ny klient, så sørg for at sikre dig klientens telefonnummer og adresse inden samtalen.
 • Hvis klienten bor i en anden region end din eller dem du har kendskab til, så undersøg akutberedskabet i det område på forhånd.
 • Vær opmærksom på at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat om kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19 epidemien, og at det ifølge notatet er tilladt at behandle klienter face-to-face, hvis psykologen vurderer at der er tale om en såkaldt ”kritisk funktion”, og man følger de gældende forholdsregler vedrørende smittespredning. Se vores nyhedsmail om Sundhedsstyrelsens notat her.

COVID-19 tiltag: Videokonsultationer i psykologpraksis

Se aftale mellem Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening om Aftale om videokonsultationer for psykologer.

Retningslinjer for teknologibaserede psykologydelser

Læs også Dansk Psykolog Forenings “Retningslinjer for teknologibaserede psykologydelser” om bl.a. etiske retningslinjer og find links til forskningslitteratur og anden relevant litteratur.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge